Obavijest ratarima! 02.09.2016.

Suzbijanje korova u uljanoj repici može se provesti prije sjetve, nakon sjetve ili nakon nicanja uljane repice.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova prije sjetve uz obaveznu inkorporaciju dozvoljen je herbicid Devrinol 45 FL.

Nakon sjetve, a prije nicanja uljane repice za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova registrirani su Butisan S i Kalif Mega, dok su pripravci Reactor 360 CS, Clomate i Kalif 480 EC registrirani za suzbijanj jednogodišnjih širokolisnih korova. Da bi se izbjegla pojava fitotoksičnosti Reactor 360 CS treba primijeniti najkasnije 2 dana iza sjetve, a Kalif 480 EC i Kalif Mega najkasnije 3 dana iza sjetve.

Herbicidi Teridox 500 EC, Koban 600, Sultan 50 SC registrirani su za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova, a mogu se primijeniti nakon sjetve, prije nicanja ili nakon nicanja, u fazi 2-4 lista kulture.

Herbicid Cleranda registriran je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, ali samo u CLEARFIELD ozimoj uljanoj repici (hibridi tolerantni na imazamoks). Za postizanje bolje učinkovitosti sredstva preporučuje se u škropivo dodati okvašivač Dash HC. Ako se sa sredstvom CLERANDA tretira uljana repica koja nema oznaku CLEARFIELD, doći će do potpunog uništenja usjeva!

S početkom nicanja uljane repice očekujemo napad kupusnih buhača i repičinog crvenoglavog  buhača, a moguća je i pojava sovica pozemljuša (osobito ako je usjev sijan na preoranom ugaru) pa je potrebno redovito pregledavati usjev. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Uspjeh zaštite vaših kultura uvelike ovisi o kvaliteti aplikacije pa vas podsjećamo i na zakonsku obvezu pregleda prskalica najkasnije do 26. studenoga ove godine.

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis