Obavijest maslinarima! 30.08.2016.

Obavještavamo maslinare da  na opažačkim  lokalitetima bilježimo let  druge generacije maslinine muhe      

  ( Bactrocera oleae), srednjeg do jakog intenziteta.

Na plodovima pogodnim za odlaganje jajašaca (blizina vode,navodnjavanje ) moguće su  infekcije, stoga maslinarima preporučujemo redoviti obilazak maslinika i pregled plodova ( 100 po masliniku).

Preventivene mjere zaštite potrebno je nastaviti  kod je napadnuto više od 5% plodova, korištenjem mamaka (Success bait,Eco trap,Buminal+ Dimetoat).

Ukoliko se nakon uzorkovanja utvrdi  10-15 % napadnutih plodova, potrebno je  primijeniti kurativnu metodu tj. izvršiti tretiranje cijele krošnje pripravcima registriranim za ovog štetnika:

  • dimetoat ( Chromogor, Rogor 40, Calinogor, Perfektion) 
  • deltametrin ( Decis 2,5 EC, Decis100 EC, Deca 25 EC) ili
  • fosmet ( Imidan 50 WG)

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada će se obaviti 26.09.2016. u Sinju, lokalitet Poljoljekarne Hipodrom,Put Piketa,od 9:00-11:00.

                                                                                                                              mr. sc.Ivana Župić,
Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

                                        

 

Pripremi za ispis