Obavijest proizvođačima krumpira 18.08.2016.

U usjeva merkantilnog  krumpira koji su u fazi tehnološke zrelosti, a gdje su na nadzemnom dijelu biljke vidljivi simptomi zaraze plamenjačom (Phytophtora infestans), radi sprečavanje prijelaz bolesti sa nadzemnog dijela biljke na gomolje, te radi olakšane berbe krumpira, uništavanje nadzemnog dijela biljke (cime) može se provesti primjenom herbicida- desikanata.

Za desikacije se mogu koristiti sredstva na osnovi aktivne tvari dikvata:   

Reglon forte SL

Diqua,

Mission,

Acuna,

Reglone 200 SL

Koriste se u dozi 4-5 l/ha. Djelatna tvar se vrlo brzo apsorbira u zelene dijelove biljke pa ga kiša već pola sata nakon primjene ne može isprati. Utrošiti 200-500 l vode po hektru. Veći utrošak vode primjenjuje se kod gustog sklopa.  Karenca je 10(14) dana.

Tri dana nakon primjene ne smije se ulaziti u tretirano polje. Krajnji rok djelovanja herbicida vidljiv je u razdoblju od 4 do 7 dana nakon primjene. Desikacija se ne smije obavljati ako je tlo izrazito suho tj. kada je kod krumpira došlo do gubitka turgora, jer može doći do oštećenja gomolja. Ne smije se dodavati okvašivač.

Na srednje teškim, teškim i organskim tlima sredstvo se smije primjenjivati samo ako je palo 13 mm kiše ili je primijenjena ekvivalentna količina vode putem navodnjavanja tijekom prethodnih 5 dana, te ako je zemlja oko gomolja vlažna.

Desikante primijeniti za mirna vremena, jer su zabilježene velike štete od zanošenja sredstva vjetrom (drift) na netretirane parcele.

Prilikom primjene navedenih herbicida strogo se pridržavati preporuka proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis