Obavijest vinogradarima! 17.08.2016.

Preporuka je vinogradarima  provesti zaštitu vinove loze od uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea), uzročnika truljenja grožđa.

Tretiranje obaviti u zonu grožđa pripravcima registriranim protiv sive plijesni :

Teldor SC 500,  u dozi 1 l/ha, Karenca 21 dan

Pyrus 400, u koncentraciji 0,2 %, Karenca 28 dana

Luna Privilege, u koncentraciji 0,05 %, Karenca 14 dana

Chorus 75 WG, u koncentraciji 0,03%, Karenca 21 dan

Switch 62,5 WG, u koncentraciji 0,08 %, Karenca 21 dan

Cantus WG, u koncentraciji 0,1 %, Karenca 28 dana

Pripravci Cantus WG i Luna Privilege suzbijaju i pepelnicu vinove loze (Erysiphe necator).

Karenca je najmanji broj dana koji mora proći od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe. Navedene karence su za vinske sorte grožđa.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način. Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

                                                                     Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.,
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis