Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 08.08.2016.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 14 dana (25.7. 2016.), tijekom kojih smo u zadnjem tjednu mjeseca srpnja o.g. zabilježili iznadprosječno vruće i sparno meteorološko razdoblje. Ali, od početka mjeseca kolovoza o.g. samo su tijekom dva dana temperature zraka bile veće od 30°C, a u protekla je dva tjedna u središnjem dijelu Županije palo nešto više od 20tak mm oborina! Zbog sjevernog je vjetra u protekla dva dana jutros osvježilo, pa su najniže temperature tek nešto veće od 10°C. U narednim danima očekujemo slične uvjete, neće biti previše vruće, jutra će biti svježa, a sredinom tjedna ponovno očekujemo sjeverni vjetar s mogućim novim padalinama!

Od proteklog mjeseca srpnja traje berba ljetnih sorata jabuka i krušaka, uglavnom u manjim mješovitim voćnjacima uz okućnice i/ili vikendice, a berba nekih od vodećih sorata jabuka u plantažnim nasadima gdje urodi nisu stradali od niskih proljetnih temperatura moguće će početi početkom ili sredinom zadnje dekade mjeseca kolovoza (npr. sorta Gala).

Kiše koje su padale na svim Županijskim lokalitetima u zadnjem tjednu mjeseca srpnja o.g. i prvom tjednu mjeseca kolovoza o.g. ponovno su pogodovale mogućem razvoju najvažnijih bolesti jabuka koje za svoj razvoj zahtijevaju dugotrajnije zadržavanje vlage u krošnji stabala (npr. krastavost – Venturia, smeđa trulež – Monilinia, gorka trulež – Colletotrichum, siva plijesan – Botrytis). Prvi znakovi gorke truleži plodova (Colletotrichum) pronađeni su na području Međimurja prije 24 dana (još sredinom mjeseca srpnja o.g.), na sorti Zlatni delišes! Također smo bilježili množenje štetnih organizama životinjskog podrijetla: uglavnom kukaca i grinja. U prvoj dekadi mjeseca kolovoza o.g. još uvijek bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) i breskvina savijača (Cydia molesta) na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. Pojavljuju se i leptiri iz skupine savijača kožice plodova (naročito vrsta Archips, Pandemis), a vrlo je izražena pojava leptira druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis). Zbog izražene topline i vlažnosti zraka u proteklom je razdoblju uočljiva na vršnom lišću osjetljivih sorata (npr. Braeburn, Elstar) pojava mušice šiškarica lišća jabuke (Dasyneura mali), ali štete su izražene samo u rasadnicima i/ili u mladim nasadima.

U nasadima gdje nisu zabilježene veće štete od niskih proljetnih temperatura (26.4. 2016.) u narednom je razdoblju još uvijek potrebna redovita zaštita kasnih sorata jabuke čija berba počinje od druge dekade mjeseca rujna ili čak i kasnije (npr. Idared, Jonagold, Zlatni delišes, Granny Smith, Braeburn, Fuji i sl.)  protiv najvažnijih tehnoloških i fizioloških nametnika. U integriranoj su proizvodnji u Republici Hrvatskoj za tu namjenu sa kraćim karencama (7 do 14 dana) dopušten manji broj pripravaka, među kojima prednost u zadnjim aplikacijama dajemo primjeni:  Runner SC (3x, K = 14 dana) ili Affirm WG (2x, K = 7 dana).

Također, na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje.

S narednim danima još uvijek su povoljni uvjeti za naknadno umnažanje i ostalih najčešćih fizioloških štetnika jabuke i kruške, npr. crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), običnog crvenog pauka (Tetranychus urticae), hrđaste grinje (Aculus schlechtendali), kruškine buhe (Psylla pyri), krvave uši jabuke (Eriosoma lanigerum) i dr., ali je njihovo suzbijanje u plantažnim nasadima tijekom kolovoza vrlo ograničeno dopuštenim akaricidima i insekticidima, odnosno propisanim karencama! Svakako o karenci sredstva za zaštitu bilja naročito voditi računan na sortama Gala i Elstar, čiji početak berbe moguće očekujemo u drugoj polovici i/ili krajem kolovoza o.g.!

Voćarima su već dobro poznati crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendali), ali zadnjih sezona u drugom dijelu vegetacije jabuke (naročito u srpnju i kolovozu) sve se više pojavljuje i razvija  koprivina grinja (Tetranychus urticae) (vrlo su osjetljive na ovu grinju sorte jabuka Braeburn i Granny smith). Ovi nametnici jabuke imaju veći broj generacija, veliki potencijal razmnožavanja, ali su pritom manje pokretne a brojnost im ovisi o kvaliteti ishrane biljkama hraniteljicama. U uvjetima visoke tehnologije uzgoja jabuke (posebice gusta sadnja, veliko opterećenje i rodnost, pokrivanje nasada mrežama protiv tuče), fitofagne se grinje bolje i brže razvijaju!

Tablica 1. Neke posebnosti različitih vrsta fitofagnih grinja na jabukama:

Vrsta grinje

Prezimljenje

Izbor hraniteljica

Vrsta lišća

Tip nasada

Hrđasta grinja

zimske ženke

mali broj

vršno/mlado lišće

mladi nasadi

Crveni voćni pauk

zimsko jaje

veliki broj

starije/bazalno lišće

stariji nasadi

Koprivina grinja

zimske ženke

vrlo veliki broj

starije/bazalno lišće

stariji nasadi

 

Tablica 2. Svojstva i spektar djelovanja nekih (insekto)akaricida na fitofagne grinje koje napadaju jabuku:

Djelatna tvar

Pripravak

Karenca (K)

*Primjena (%)

Djelotvornost na fitofagne grinje

Tetranychus

Panonychus

Aculus

fenazakvin

Demitan

35

0,05-0,07

+

+

+/-

spirodiklofen

Envidor

14

0,06

+

+

+

tebufenpirad

Masai

21

0,02-0,04

+

+

?

etoksazol

Zoom

28

0,05

+

+

abamektin

**Vertimec

28

0,075

+

+

*Koncentracija vrijedi uz utrošak 1.000 litara škropiva/ha; **uz Vertimec na osnovi iste djelatne tvari dopuštenje ima i pripravak Kraft EC!

 

VAŽNO: Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo tijekom kolovoza još uvijek redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja!

U zadnjim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). U izbor u narednom razdoblju dolaze fungicidi s propisanom karencom do 7 do 14 dana, a među kojima ističemo Luna Experience SC (K=14 dana), Nativo WG (K=14 dana) i Bellis DF (K=7 i/ili 14 dana*).

*kod pripravka Bellis DF razlikujemo karencu kod jabuke za svježu potrošnju (tada je duža i iznosi 14 dana) i karencu namijenjenu jabukama iz nasada izravno u hladnjače (tada je kraća i iznosi 7 dana)!

U uvjetima najavljenih visokih temperatura mjere zaštite plantažnih voćnjaka obavljati isključivo u večernjim i/ili noćnim satima. Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis