Obavijest proizvođačima kasnog kupusa ! 04.08.2016.

Praćenjem pojave leptira u kupusu (žute ploče, feromoni) utvrđena je visoka populacija leptira kupusnog moljca (Plutella xyilostella) i kupusne sovice (Mamestra brassicae). Potrebno je pregledavati biljke na prisutnost gusjenica i u slučaju jačeg napada provesti zaštitu  primjenom jednog od insekticida:

  • AVAUNT 15 SC (indoksakarb)- K- 3 dana
  • ALVERDE (metaflumizon)- K- 3 dana
  • LASER (spinosad)- K- 3 dana
  • AFFIRM (emamektin benzoat)- K- 3 dana

Preporučuje se proizvođačima pratiti pojavu kupusne muhe (Delia radicum) korištenjem žutih ljepljivih ploča. Nakon masovne pojave (100-200 muha/ploči/tjedno) provesti zaštitu primjenom jednog od insekticida na osnovi aktivne tvari dimetoata: 

Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor .

Preventivnu zaštitu nasada  od plamenjače (Peronospora parasitica)prstenaste pjegavosti(Mycossphaerella brassicicola), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.) i bakterioza(Erwinia carotovora  subsp. carotovora, Xanthomonas campestris) provesti prije oborina koje su najavljene za 5.8.2016. sa jednim od insekticida:

  • NEORAM WG (K-20 dana)¸
  • DIFCOR (K-21 dan)
  • INFINITO (K- 14 dana)
  • NATIVO 75 WG (K- 21 dan)
  • SCORE 250 EC (K-21 dan)
  • SIGNUM (K-21 dan)

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine.

Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Podsjećamo da u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani!

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine,
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis