Obavijest voćarima! 01.08.2016.

Za zaštitu jabuke od uzročnika krastavosti ploda i mrljavosti lišća ( Venturia inaequalis) tijekom ljetnih mjeseci koriste se preventivni  pripravci na bazi kaptana, ditianona, mankozeba, metirama, ciprodinila ili dodina.

Za suzbijanje pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti npr. Stroby DF, Zato 50 WG, Nativo 75 WF, Luna Experience. Oni ujedno suzbijaju  i krastavost jabuke. Pripravci Crystal i Domark 40 suzbijaju samo pepelnicu jabuke.

Leptiri jabučnog savijača ( Cydia pomonella) i dalje intenzivno lete, što znači da i dalje odlažu jaja iz kojih izlaze gusjenice i oštećuju plodove. Stoga je u voćnjacima gdje ima plodova  potrebno provesti suzbijanje ovog štetnika jednim od pripravaka: Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Affirm ili Coragen 20 SC.

Proizvođači u integriranoj proizvodnji dužni su se pridržavati ograničenja u vezi maksimalnog broja tretiranja , kao i drugih ograničenja navedenih u Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju.

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući porast kako bi zaštitili pčele te zaštitu obaviti pred večer kada pčele ne lete.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Obavezno je vođenje evidencije o primijenjenim sredstvima za zaštitu bilja.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                 Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis