Obavijest proizvođačima jabuka! 22.07.2016. 22.07.2016.

U periodu od 13.-22.srpnja zabilježene su sljedeće količine kiše:

Gornja Trebinja 44,4

Duga Resa 45,3

Škaljevica 58,5

Vivodinski Zorkovac 29,5

Kupljensko 50,08

Tounj 42,4

Ogulin 58,8

Za sljedeći tjedan meteorolozi najavljuju kišovit period pa savjetujemo tijekom vikenda provesti preventivnu zaštitu jabuke protiv krastavosti (Venturia inaequalis), jednim od sljedećih pripravaka:: Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Penncozeb 75 DG, Ziram 76 WG, Captan 80 WG, Kastor ili Captan WP 50.

Sparno i vlažno vrijeme pogoduje širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha),

Protiv pepelnice se može koristiti Luna experience, Nimrod 25 EC ili jedan od pripravaka na osnovi sumpora, uz napomenu da sumporni pripravci pri temperaturi zraka iznad 25˚C mogu uzrokovati fitotoksične promjene u vidu paleži. 

Izbojke zaražene pepelnicom važno je mehanički odstranjivati.

I dalje traje let jabučnog savijača. Za zaštitu je moguće koristiti jedan od sljedećih pripravaka: Mospilan 20 SP, Pyrinex 250 ME, Affirm, Coragen 20 SC ili Calypso SC 480.

U nasadima jabuka potrebno je kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). Kritičnim se smatra 8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog pauka preporučujemo jedan od akaricida: Masai, Zoom 11 SC, Vertimec 018 EC ili Kraft.

Poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela!

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna

Pripremi za ispis