Obavijest voćari! 21.07.2016.

Ovih su dana pale različite količine oborina ovisno o lokaciji i stvoreni su povoljni uvjeti za daljnji razvoj bolesti u nasadima.

U nasadima jabuka nastaviti sa preventivnom zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pripravcima kontaktnog djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni  –na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Protiv fuzikladija mogu se primijeniti pripravci kao što su:

a.t.kaptan (Captan 80 WG,Merpan 80 WDG,Captan WP 50,Kastor )

a.t.metiram(Polyram DF)

a.t.mankozeb (Dithane M-45,Pinozeb M-45,Mankozeb,Star 80 WP)

a.t.propineb (Antracol WG 70)

a.t.ditianon (Delan 700 WG)

U zaštiti protiv pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora(pazeći na vrijeme primjene) a ukoliko je moguće što više mehanički odstranjivati zaražene vrhove.

U zaštiti protiv jabučnog savijača i minera okruglih mina mogu se upotrijebiti pripravci kao što su Coragen,Mospilan,Calypso.

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka i lisnih uši i po potrebi primijeniti sredstvo za zaštitu bilja koje ima dozvolu.

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena       u toku jedne vegetacijske sezone.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti (raspored skupljanja ambalaže za našu županiju naveden je u preporuci od 14.7.2016.).

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida     (https://www.savjetodavna.hr/preporuke/18/7723/obavijest-poljoprivrednicima/  )

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis