Obavijest vinogradarima! 12.07.2016.

Sparno i jako toplo vrijeme pogoduje širenju pepelnice u nasadima vinove loze.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) mogu se primjeniti : Crystal, Nativo WG, Collis, Postalon 90 SC, Luna Experience SC, Dynali, Talendo, Falcon EC.

Ako se u zaštiti primjenjuju pripravci na osnovi sumpora, paziti na temperature ( pri temperaturi zraka iznad 25˚C  mogu uzrokovati fitotoksičnost).

U zaštiti od peronospore vinove loze (Plasmopara viticola) mogu se  primjeniti pripravci: Ridomil Gold plus 42,5 WP, Galben C, Equatio pro, Profiler WG, Electis WG, Cabrio Top, Acrobat MZ, Melody Duo WP,  Forum Star WP.  

Pripravci za suzbijanje sive truleži ili botritisa (Botrytis cinerea) su  Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Cantus, Pyrus 400 SC.

Radi sprečavanja pojave rezistentnosti u zaštiti izmjenjivati fungicide iz različitih skupina i različitih mehanizama djelovanja.

 Leti druga generacije grožđanih moljaca (Lobesia) te se od insekticida mogu primjeniti: Laser KS, Avaunt 15 SC, Runner SC, Coragen SC, Affirm.

U vinogorjima gdje je  utvrđena fitoplazma uzročnik  zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doree MLO ) proporuka je za suzbijanje američkog cvrčka.

Za tu namjenu su u Hrvatskoj registrirani insekticidi  Decis 2,5 EC,  Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D i Cythrin Max, Actara 25 WG.

Decis 2,5 EC, Chromorel D, Nurelle D, Cytrin max i Sumialfa 5FL suzbijaju i  grožđane moljce i cvrčke.

Prije tretiranja insekticidima opasnim za pčele obavezno pokositi cvatući podrast u vinogradu!

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način. Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

                                                                     Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.,
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis