Obavijest proizvođačima postrne (bijele) repe 12.07.2016.

Tijekom srpnja sije se postrna (bijela) repa (Brassica rapa) najčešće na površine pripremljene za sjetvu nakon žetve žitarica.

Zaštita od jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova nakon sjetve, prije nicanja repe može se provesti primjenom pripravka DOST 330       E (pendimetalin). Primjenjuje se u dozi 3-6 l/ha. Za primjenu traktorskom prskalicom primijenjena količina vode je 200-400 l, a za primjenu ručnom prskalicom 400l/ha.

Nakon što repa nikne iznikle biljčice oštećuju različiti štetnici. Potrebno je pregledavati usjev i kod pojave štetnika koji sišu biljne sokove (lisne uši) ili grizu biljno tkivo (blitvina pipa, štitasti kornjaš, sovice) primijeniti insekticid CYTHRIN  MAX (cipermetrin). 

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

Obavijest o pregledu prskalica za područje Karlovačke županije objavljena je u rubric Preporuke 01.07.2016. Poziv na ispitivanje uređaja za zaštitu bilja.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list. Obavijest o odvozu praznog ambalažnog otpada SZB za područje grada Ogulina i okolnih općina objavljena je u rubric Preporuke 06.07.2016. Obavijest poljoprivrednicima.

Preparate koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis