Obavijest proizvođačima kupusnjače! 11.07.2016.

Posljednjih nekoliko dana bilježe se visoke temperature, tako da je prilikom pregleda  kupusnjača uočen jak let leptira  kupusnim moljac  (Plutella xylostella) te ličinke tog štetnika. Osim toga bilježi se let i  odlaganje jaja kupusnog bijelca (Pieris brassicae). Kupusni buhači  (Phyllotreta sp) su također prisutni u KB. Tijekom vegetacije javit će se i problemi sa  kupusnim sovicama (Mamestra brassicae), kupusnim stjenicama (Eurydema spp),  lisnim ušima (Aphididae) te kupusnim štitastim moljacem. Intenzitet pojave ovih štetnika ovisi o temperaturama i vlazi, tako da tijekom vegetacije treba vršiti pregled kultura i po pojavi određene vrste štetnika odabrati odgovarajući insekticid.
Kod primjene insekticida koristiti veće količine vode uz dodatak okvašivača te voditi računa da primjena pri  visokim temperaturama smanjuje njihovo djelovanje.

U tablici 1.navedeni su  insekticidi registrirani  u RH za suzbijanje ovih štetnika.

Tablica 1.

Djelatna tvar

Naziv pripravka

Štetnik

Karence/dani
i dozvoljeni broj tretiranja

Dozvole za
ostale kupusnjače

Metaflumizon

ALVERDE

kupusna sovica

žuta kukuruzna sovica

sovice

kupusni bijelac

3

2x

Kupus, kelj,kelj pupčar,kineski kupus

Lambda-cihalotrin

KARATE ZEON

 

 

 

 

 

LAMBDA 5 EC

lisne uši

povrtna sovica

kupusna sovica

kupusni bijelac

staklenički štitasti moljac

 

kupusni moljac

21

2x

Kupus,kelj pupčar

 

 

 

 

 

Kupus

Bacillus thuringiensis

BIOBIT WP

kupusni bijelac

7 kupusnjače

21 kupus za kiseljenje

2x

Kupusnjače

 

 

 

Dimetoat

 

 

 

 

 

Metoksifenozid

CALINOGOR

 

 

 

ROGOR

 

CHROMGOR

PERFEKTHION

 

RUNNER 240 SC

kupusna muha

lisne uši

 

 

 

kupusna muha

lisne uši

trips

 žuta kukuruzna sovica, spodoptera

21 kupusnjače

42 kupusnjače

Zalijevanje

2x

 14 kupusnjače i

alijevanjem 42 42 kupusnjače

 49         2x

3

1x

 

 

Kupusnjače

 

 

 

 

 

 

kupusnjače

Alfa-cipermetrin

DIREKT

 

FASTAC 10 EC

 

 

 

 

 

 

 

 

kupusni moljac

 

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

kupusni buhači

 

 

28

2x

Kupusnjače

 

 

Cvjetača,brokula,kupus,

kelj

 

 

 

 

 

 

Klorpirifos

PYRINEX 48 EC

 

 PYRINEX 48 EC*

 

CHROMOREL D

NURELLE D

lisne uši, k. bijelac,

sovica,moljac

 l.uši,sovice,k.muha

 

kupusni bijelac

kupusni buhači

 21

1x

Bijeli kupus

 

 Cvjetača,brokula,k.kupus

 

 

kupus

Deltametrin

DECIS 2,5 EC

 

 

 

DECIS 100 EC

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

7

2x

Kupusnjače

 

 

Kupus,brokula,cvjetača

Pirimikarb

PIRIMOR 50 WG

lisne uši

14

2x

Kupusnjače

Pimetrozin

CHESS 50 WG

lisne uši

7

3x

Crveni i bijeli kupus,kelj

Tiakloprid

CALYPSO SC 480

lisne uši ,kukci koji grizu osim gusjenica leptira

7

2x

Raštika,brokula,kelj pupčar,kelj,kineski kupus

Gama-cihalotrin

VANTEX

kupusni bijelac

kupusni moljac

kupusna lisna uš

14

2x

Kupusnjače

Emamektin

benzoat

AFFIRM

kupusni moljac

3

3x

Kupus,brokula,cvjetača

Cipermetrin

CYTRIN MAX

k.buhač k.moljac,l.uši.kupusari,tripsi,štit.

moljac

3

2x

Kupus,cvjetača,brokula

 

Esfenvalerat

SUMIALFA 5 FL

Kupusni moljac,k. bijelac

7  1x

kupus

Spinosad

LASER

Leptiri( jaja ili gusjenice),kupusna sovica

3

2x

Kupus,brokula,cvjetača,

kelj pupčar

Imidakloprid

BOXSER 200 SL

DALI

 

KOHINOR 200 SL

CONFIDOR 200 Sl

Kupusna lisna uš

Kupusna sovica

L.uši i št.moljac

l.uši i sovice

21 kupus

 

14

21

Kupus

 

Brokula ,cvjetača

Kupus

Indoksakarb

AVAUNT EC

kupusni bijelac,sovica,kupusar

3

3x

Kupus,brokula,cvjetača,kelj pupčar

         

Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha

25.9.2016.

Za suzbijanje bolesti na kupusnjačama u prognozi od 08.06.2016.navedeni su svi registrirani fungicidi za suzbijanje glavnih bolesti na kupusnjačama. Zbog jakih pojava bakterijoza u prošloj godini potrebno je obaviti tretmane fungicidima na bazi bakra koji imaju baktericidno djelovanje vodeći računa o karencama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis