Obavijest vinogradarima! 08.07.2016.

U proteklom razdoblju u slabije zaštićenim vinogradima bilježimo simptome pepelnice  (Erysiphe necator) na bobicama vinove loze te vladaju vrlo povoljni uvjeti za njen daljnji razvoj i širenje. Stoga vinogradarima savjetujemo da posebnu pažnju posvete ovoj bolesti te vrše redovite preglede i zaštite vinograda.

Za tretiranje protiv pepelnice savjetujemo jedan od sljedećih pripravaka:

Falcon 460 EC, Crystal KS, Talendo, Postalon 90, Collis, Nativo WG, Luna Experience SC, Dynali  i sl

Voditi računa da se izmjenjuju pripravci iz različitih kemijskih skupina, a razmaci između tretiranja ne trebali biti veći od 10 do 12 dana. Gdje su vidljivi početni simptomi tretiranje provesti u razmacima 6-8 dana. Za učinkovito suzbijanje pepelnice primjenu izvršiti uz što veći utrošak vode, a škropivo usmjeriti u zonu grožđa.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, potreban je oprez jer pri temperaturi zraka iznad 25˚C mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

U proteklom periodu vladali su povoljni uvjeti za širenje peronospore vinove loze  (Plasmoparas viticola) j   Za naredni period prognozeri najavljuju naoblaku i temperature ne više od 30°C. Protiv peronospore vinove loze savjetujemo primjenu jednog od sljedećih pripravaka:

Ridmil Gold plus 42,5 WP, Galben C, Curzate B WG, Equatio pro, Profiler WG, Electis WG i sl.

Na sortama osjetljivim na sivu plijesan, a koje sada ulaze u fazu zatvaranja grozdova, u zoni grozda koristiti botriticide: Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Cantus, Pyrus 400 SC i sl.

Budući da je u Karlovačkoj županiji prisutna zaraza zlatnom žuticom vinove loze koja uništava trsove loze, posebno je potrebno voditi računa o sprečavanju njenog daljnjeg širenja.

Trsovi zaraženi fitoplazmom odumiru već naredne zime te je obavezno uklanjanje i uništavanje zaraženih trsova, zajedno s korijenom, kako bi se odstranio izvor zaraze.

Naredbom o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 7/13) propisana su zarišta zaraze gdje je  utvrđena fitoplazma, uzročnik  zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doree MLO).

To su u Karlovačkoj županiji: Donji Lović, Dvorište Vivodinsko, Lović Prelriški, Ferenci, Vivodina, Vrhovac i Zaluka,

U žarištima zaraze  i u sigurnosnom području koje se nalazi u radijusu 5 km oko žarišta, obveza je posjednika pratiti pojavu američkog cvrčka i provoditi njegovo usmjereno suzbijanje. Američki cvrčak je prenosioc zaraze, a prati se pomoću žutih ljepljivih ploča koje je tijekom srpnja, potrebno postaviti u vinograde.

U vinogradima koji se ne nalaze na demarkiranom području a primijećeni su simptomi fitoplazmoza također se preporuča  praćenje pojave i po potrebi suzbijanje američkog cvrčka.

Protiv američkog cvrčka u Hrvatskoj su  registrirani insekticidi Actara 25 WG, Decis 2,5 EC,  Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D i Cythrin Max. Svi navedeni insekticidi, osim Actare, registrirani su i za suzbijanje grozdovih moljaca.

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje insekticidima obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

U područjima koji nisu zaraženi fitoplazmom protiv grozdovih moljaca preporučamo jedan od sljedećih insekticida:  Avaunt , Laser, ,Runner SCMimic SCCoragen 20 SC ili Affirm WG, Dovoljno je tretirati samo zonu grozda.

Primjenu insekticida protiv grozdovih moljaca, savjetujemo provesti samo u zoni grozda. Poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

Najavljene datume pregleda prskalica u Karlovačkoj županiji moožete pronaći na sljedećem linku: https://www.savjetodavna.hr/preporuke/5/8025/poziv-na-ispitivanje-uredaja-za-zastitu-bilja/

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis