Obavijest proizvođačima jabuke! 06.07.2016.

Proizvođače jabuke upozoravamo na zaštitu protiv gljivice uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) nekim od organskih fungicida; Zato 50 WG,  Polyram DF , Delan 700 WDG, Dithane M45, Mankozeb, Pinozeb M45, Star 80 WP, Cadillac80 WP, Ziram 76 WG, Dithane DG neotec, Penncozeb 75 DG, Chromodin S 65, Faban.

U nasadima jabuka, gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) primijeniti pripravke  iz skupine strobilurina:  Luna Experience, Zato 50 WG, Stroby DF,Tercel WG (krastavost i pepelnica)  uz mehaničko odstranjivanje zaraženih izbojaka. Navedene pripravke potrebno je primijeniti prije kiše.

Potrebno je pratiti populaciju crvenog voćnog pauka i po potrebi provesti suzbijanje, kao i jabučnog savijača (Cydia pomonella) nekim od insekticida: Coragen 20 SC, Affirm, Calypso SC 480 i drugi dozvoljeni.

  Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !

Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis