Obavijest vinogradarima 30.06.2016.

Vinova loza je fazi intenzivnog porasta boba ili pred zatvaranje grozda. Nakon prestanka bure, a zbog velike razlike u dnevnoj i noćnoj temperaturi na pojedimim područjima javit će se jake jutarnje rose.

U narednom periodu potrebno je nastaviti sa zaštitom protiv uzročnika plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) posebno u vinogradima gdje je od posljednje zaštite prošto 10 i više dana.

Protiv plamenjače može se koristiti jedan od pripravaka:

MILDICUT 25 SC, ELECTIS WG, GALBEN C, PERGADO MZ/F, MELODY DUO, POLYRAM, STAR 80 WP, PROFILER.

Protiv pojave pepelnice preporuča se koristiti jedan od pripravaka:

CRYSTAL, LUNA EXPERIENCE, POSTALON, TALENDO, VIVANDO, STROBY EG, COLLIS, FOLICUR, FALCON EC 460, DYNALI.

Još uvijek se mogu koristit i kombinirani pripravci: CABRIO TOP, QUADRIS, UNIVERSALIS, pri čemu treba voditi računa o dozvoljenom broju tretiranja tijekom vegetacijske sezone.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja poropisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 20.09.2016. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Podsjećamo na zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (prskalice, atomizeri). Svi uređaji za primjenu pesticida do 26.11.2016. moraju biti barem jednom pregledani u ovlaštenim ispitnim stanicama.

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

 

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.ing.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

                                                         

Pripremi za ispis