Obavijest proizvođačima krumpira 29.06.2016.

U uvjetima povećane vlage zraka, uz porast temperatura raste i opasnost od infekcija plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) i od koncentrične pjegavosti krumpira (Alternaria solani).

Za tretiranje protiv plamenjače moguće je primijeniti preparate:

*Acrobat MZ u količini 2,0 kg/ha, *Antracol Combi WP u količini 2,5 kg/ha, Electis WG u količini 1,8-2 kg/ha, Infinito SC (1,2-1,6 lit./ha), Revus SC (0,6 lit./ha), Ranman Top SC (0,5 lit./ha), Pergado MZ, Profilux DF.

Preparati koji su označeni sa zvjezdicom (*) djeluju i na koncentričnu pjegavost.

Pripravke treba primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način. Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

                       

Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.,
                                   natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis