Obavijest tržnim proizvođačima krumpira 21.06.2016.

Posljednja uputa za zaštitu cime krumpira upućena je krajem prve dekade mjeseca lipnja o.g., odnosno prije 11 dana! U navedenom je razdoblju u središnjem dijelu Međimurja zabilježeno vrlo sparno i toplo vremensko razdoblje. Dana 16. i 17. lipnja o.g.  za usjeve krumpira su zabilježeni vrlo nepovoljni uvjeti s najvišim vrijednostima temperature zraka na lokalitetu Belica u rasponu od 28,2° do 30,6°C te uz jači južni vjetar koji je u petak (17. lipnja o.g.) puhao brzinom većom od 25 km/h! Ipak, prema najavama dana 19. i 20. lipnja o.g. na svim smo mjernim lokalitetima u Županiji zabilježili obilne padaline, u količinama od 35 do 85 mm (vidi Tablicu 1.)! Najviše je kiše padalo u središnjem dijelu Županije, u području gdje se krumpir uzgaja na najvećim površinama.

Tablica 1. Količina padalina na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju tijekom proteklih nekoliko dana:

Lokalitet

19. lipanj 2016.

20. lipanj 2016.

Ukupno

Novakovec

2,6 mm

32,2 mm

34,8 mm

Belica

14,8 mm

70,4 mm

85,2 mm

Orehovica

11,4 mm

46,4 mm

57,8 mm

Donji Pustakovec

10,2 mm

48,2 mm

58,4 mm

Trnovčak

8,6 mm

46,2 mm

54,8 mm

 

Ukupno je tijekom prve dvije dekade mjeseca lipnja o.g. na mjernom lokalitetu Belica zabilježeno čak 11 kišnih dana, ali u razdoblju 2.-15. lipnja o.g. količine padalina su bile vrlo male, u rasponu od 0,2 mm do 6,4 mm! U takvim smo uvjetima lokalno u danima 13.-15. lipnja o.g. pronalazili prve simptome krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) na ranim sortama Riviera i Laperla (npr. na lokalitetima Orehovica, Pribislavec, Belica)! Također, nešto ranije u prvoj polovici lipnja o.g. pronađeni su prvi znakovi koncentrične pjegavosti (Altarnaria solani) na ranim sortama Adora i Colomba, a vidljive su bile i negativne posljedice vrlo visokih temperatura zabilježenih krajem mjeseca svibnja o.g. u obliku paleži! U narednim danima očekujemo porast temperatura na vrijednosti 30°C, a zbog jutarnjih rosa bilježit ćemo optimalne uvjete za razvoj dvije najvažnije bolesti cime krumpira: krumpirove plijesni ili plamenjače (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani)! Novo nestabilno razdoblje s mogućim padalina najavljeno je tijekom narednog vikenda (25. i 26. lipnja o.g.!).

Proizvođačima krumpira preporučujemo ovih dana redovito pregledavati zdravstveno stanje cime krumpira, jer se usjevi nalaze u vrlo osjetljivom stadiju završetka cvatnje, kada su vrlo osjetljivi na zaraze uzročnicima bolesti cime!

Veće količine oborina proteklih dana vrlo povoljno utječu na rast i razvoj gomolja, pa započinje iskapanje uroda sa polja gdje se uzgaja rani krumpira. U tom slučaju voditi računa da se u narednim danima na takvim poljima koriste pripravci kraće karence (7 dana)! Kratku karencu u trajanju samo 7 dana imaju pripravci Ranman Top SC, Revus SC, Ortiva SC i Shirlan SC, pa ih je moguće koristiti u završnim tretiranjima usjeva ranih sorata, s kojih se urodi gomolja planiraju vaditi kao "mladi krumpir"!

U srednje kasnim i kasnim sortama krumpira moguće je koristiti i kombinirane fungicide koji sadrže dvije djelatne tvari (npr. Pergado MZ, Acrobat MZ, Profilux DF i dr.) u povišenim količinama, ali im zbog bolje učinkovitosti na plamenjaču (Phytophrhora) i koncentričnu pjegavost (Alternaria) preporučujemo dodati manju količinu pripravaka Shirlan SC.

U prvim smo aplikacijama dodatno preporučili primjenu folijarnih (bio)gnojiva, odnosno biljnih stimulatora sa naglašenim sadržajem amino-kiselina, huminskih-kiselina, morskih algi i mikro-elemenata (naročito na poljima sa dvogodišnjim sjemenom iz vlastite reprodukcije koja su prije tjedan dana bila izložena visokim temperaturama zraka!). U završnim tretiranjima cime preporučujemo dodavati vodo-topiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija (kalij-sulfat ili kalij-nitrat) u kombinaciji sa mikro-elementima. Ranijih sezona je isti učinak dobiven i primjenom kompleksnih hranjiva (makro- i mikro-elementi) sa anti-stresnim učinkom, npr. Peters Profesional 10-52-10+ME, te 6-18-36+ME i dr.! Mogu se miješati sa fungicidima i insekticidima, a bolje ih je koristiti u više navrata sa smanjenim količinama ili dozama (npr. preporučenu dozu raspodijeliti u 2-3 aplikacije na srednje kasnim i kasnim sortama krumpira)!

Prva ili prezimljujuća generacija krumpirove zlatice (Leptinotarsa) je završila svojim razvojem, pa primjena insekticida trenutno na većini polja nije potrebna!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.ing.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis