Održane četiri učionice na otvorenom na oranicama u Koprivničko-križevačkoj županiji

Tijekom mjeseca lipnja međusobnom suradnjom: OPG – tvrtka proizvođač/distributer/oplemenjivač sjemena – tvrtka proizvođač sredstava za zaštitu bilja – terenski savjetodavac, na oranicama širom Podravine održano je nekoliko „učionica na otvorenom“.

Cilj je bio upoznati sortiment pšenice, uljane repice, krmnih kultura, ali i agrotehniku koju je nužno provoditi da bi se postigao zadovoljavajući prinos i kakvoća. Žetva je u tijeku, neke od oranica će nakon žetve ranih ozimih kultura bit zasijane postrnim usjevima.

Jedan od ciljeva bio je i predstaviti neke od vrsta namijenjenih postrnoj sjetvi. Nakon pregleda usjeva u polju, održana su predavanja o „zelenim plaćanjima“ i uvjetima koje poljoprivrednici moraju zadovoljiti da bi ih ostvarili. Za potrebe provedbe zelene prakse, jedna od mogućnosti je upravo sjetva postrnih i/ili pokrovnih usjeva. Što sve treba zadovoljiti da bi se površine posijane vrstama namijenjenima za sjetvu postrnih i/ili pokrovnih usjeva smatrale ekološki značajnim površinama, te ponderacijski faktori pojašnjeni su na predavanjima, nakon pregleda usjeva na oranicama.

Zahvaljujem poljoprivrednim gospodarstvima Markovica (iz Đurđevca), Zajec (iz Podravske Subotice), Pali (iz Gole), Čagran (iz Virja), Antolić (iz Drnja) i Horvat (iz Đelekovca) na suradnji – od sjetve do žetve. Također zahvaljujem tvrtkama koje su donirale sjeme i sredstva za zaštitu bilja koja su korištena na oranicama.

OPG Markovica-uljana rotkva-jedna od vrsta za sideraciju

OPG Markovica-agrotehnika uljane repice

OPG- Zajec-agrotehnika pšenice

Agrotehnika proizvodnje lucerne – OPG Pali u Goli

OPG Čagran – agrotehnika proizvodnje krmnog boba

Pred nama je žetva pšenice. Rezultatom neće biti zadovoljni svi proizvođači jednako. Na otkup će čekati urod s parcele 1, ali i onaj s parcele 2. Hoće li pšenica s parcele 2. naći svog kupca? Ako da, hoće li biti ikakve zarade na toj parceli!?

Parcela 1

Parcela 2

Stalna edukacija, ne samo u odabiru sortimenta i sredstava za zaštitu bilja, nego o potrebi provođenja agrotehnike, održavanju „higijene parcela“, očuvanju i održavanju (a cilj bi nam trebao biti i u podizanju) plodnosti tla, jedan je od preduvjeta uspješne proizvodnje.

mr. sc. Tatjana Međimurec
viša koordinatorica za ratarstvo

Pripremi za ispis