Obavijest vinogradarima! 16.06.2016.

Proteklih 10-tak dan obilježile su nestabilne vremenske prilike uz lokalne pljuskove. Uz količinu oborina (u tablici) agroklimatske stanice na području županije zabilježile su sekundarne infekcije uzročnikom plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice (Erysiphe necator) i jake primarne infekcije uzročnikom sive plijesni (Botrytis cinerea).

Zbog vrlo velikog  „pritiska“ bolesti potrebno je nastaviti sa intenzivnom zaštitom vinove loze u razmacima od 8-10 koristeći neki od pripravaka sistemičnog djelovanja.

Kod izbora pripravaka potrebno je pridržavati se oganičenja broja tretitanja, navednih u uputama o primjeni, te koristiti pripravke različitog mehanizma djelovanja.

Protiv pojave plamenjače može se koristiti jedan od pripravaka:

Forum Star, Equation pro, Mikal premium F, Ridomil gold Combi 45 WG, Fantic F, Acrobat MZ, Antracol combi WP 76, Pergado F/MZ, Melody duo, Mildicut 25 SC.

Protiv pojave pepelnice preporuča se koristiti jedan od pripravaka:

Luna Experience, Domark 40 ME, Folicur, Vivando, Topas 100 EC, Talendo, Nativo Falcon EC 460, Stroby EG, Collis, Crystal.

Mogu se koristit i kombinirani pripravci: Cabrio Top, Quadris, Universalis. Kod njihove primjene treba voditi računa da se istim pripavkom nasad zaštiti dva puta u razmaku od 10 dana.

Ukoliko u posljednjem tretiranju nije korišten pripravak protiv uzročnika sive plijesni preporuča se primjeniti jedan od pripravaka: Cantus, Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Luna privilege.

Zaštiu protiv grožđanih moljca, pepeljastog (Lobesia botrana) i žutog (Eupecilia ambiguella) nije potrebno provoditi jer je let istih slab.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

razdoblje

lokalitet

količina oborina mm/m2

07.-15.06.2016.

Primošten – Bucavac

                33

07.-15.06.2016.

Donje Polje

                  7

07.-15.06.2016.

Grabovci

                22

07.-15.06.2016.

Dubravice

                25

07.-15.06.2016.

Ićevo

                38

07.-15.06.2016.

Petrovo Polje – Siverić

                30

07.-15.06.2016.

Oklaj – Gluvače

                13

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja poropisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 20.09.2016. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Podsjećamo na zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (prskalice, atomizeri)  Svi uređaji za primjenu pesticida do 26.11.2016. moraju biti barem jednom pregledani u ovlaštenim  ispitnim stanicama.

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis