Obavijest proizvođačima povrća 16.06.2016.

Pregledom  povrtnih  kultura  uočava se visoka populacija lisnih uši, koji sisanjem na biljkama dovode do deformacije biljnog tkiva i propadanja napadnutih dijelova.  Najčešće sišu na naličju lista, pa  je za uspješno suzbijanje preporučljivo korištenje insekticida sa sistemičnim djelovanjem. Ovisno o kojoj se povrtnoj kulturi radi može se upotrijebiti jedan od insekticida:

PIRIMOR 50 WG (pirimikarb) – primjena u: grahu, grašku, bobu, poriluku, kupusnjačama, korjenastom povrću ( na otvorenom), korabi, blitvi, špinatu, salati (na otvorenom) , paprici, rajčici, krumpiru, krastavcima, radiču

ROGOR 40 (dimetoat) – primjena u: kupusnjačama, lubenici, dinji, tikvi, cikli, repi, te rajčici i patliđanu na otvorenom

PERFEKTHION (dimetoat) – primjena u: kupusnjačama, krumpiru, mrkvi

BOXER 200 SL (imidakloprid) – za primjenu u: krumpiru, grahu, grašku, kupusu, rajčici (zatvoreni prostor), tikvenjačama, grahu mahunaru, salati

ACTARA 25 WG (tiametoksam) – za primjenu u: krastavcima, rajčici, patliđanu, paprici, lubenicama, dinjama, tikvicama,buči, salati, brokuli, krumpiru

CALYPSO SC 480 (tiakloprid) – za primjenu u : rajčici, patliđanu, paprici, krastavcima, dinji, lubenicama, bundevama, tikvicama,  začinskom bilju, mrkvi, rikoli, salati, endiviji, cvjetači, celeru, kelju, kelju pupčaru, luku, niskom grahu, grahu mahunaru, korabi

MOSPILAN 20 SP (acetamiprid) – za primjenu u: paprici, krastavcima, patliđanu, zelenoj salati, dinji, te rajčici i krastavcima u zatvorenom prostoru

CHESSE 50 WG (pimetrozin) – za primjenu u: krastavcima ( u zatvorenom prostoru), kupusu, kelju, krumpiru, salati glavatici, grašku.

TEPPEKI 500 WG (flonikamid) – za primjenu u: rajčici, krastavcima, tikvici, tikvi, lubenici, dinji, krumpiru

Paziti na karencu i pridržavati se uputa sa etikete sredstva za zaštitu bilja.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail:Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis