Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške! 16.06.2016.

Od posljednje preporuke, proteklo je 13 dana. U tom je razdoblju zabilježeno promjenjivo vrijeme sa povremenim pljuskovima, što pogoduje sekundarnim zarazama jabuka uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis). 

Tablica 1. Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 2.6. do 15.6.    

Lokalitet

Količina oborina mm/m2

Voloder

45,9

Ruškovica

77,2

Velika Ludina

32,4

Kutina

56,5

Glina

59,8

 

 

 

 

 

 

 

 

U zaštiti nasada jabuka predlažemo primijeniti fungicide kontaktnog mehanizma djelovanja: Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Penncozeb 75 DG, Ziram 76 WG, Captan 80 WG, Kastor ili Captan WP 50.

Sparno i vlažno vrijeme pogoduje širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), osobito u nasadima sa jakom prošlogodišnjom zarazom.

U nasadima jabuka gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom prednost dajemo pripravcima: Luna experience, Domark 40 ME Nimrod 25 EC. U nasadima sa slabijom zarazom pepelnicom moguća je primjena samo pripravaka na osnovi sumpora, s napomenom da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene. 

Primjena pripravaka na osnovi sumpora ograničena je na maksimalno 4 tretiranja tijekom vegetacije.

U nasadima jabuka potrebno je kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), naročito u nasadima gdje do sada nije izvršeno suzbijanje ovog štetnika. Kritičnim se smatra 8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog pauka preporučujemo akaricide: Masai, Zoom 11 SC, Vertimec 018 EC ili Kraft.

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obavezu testiranja rada prskalica i atomizera. Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                     Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis