Obavijest proizvođačima kasnog kupusa 16.06.2016.

Intenzivan je let druge generacije kupusne muhe (Delia radicum). Odrasle muhe su započele sa odlaganjem jaja na vrat korijena presadnica kupusa. Visoke temperature pogoduju brzom izlasku ličinki iz jaja (kroz 3-8 dana), te je potrebno pregledati biljke na prisutnost jaja i ličinki i provesti zaštitu kad se primijete prve ličinke.

Zaštitu provesti  primjenom jednog od insekticida na osnovi aktivne tvari dimetoata:

Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor.

Dozvoljena su najviše dva tretiranja u vegetacijskoj sezoni. Prskati treba u zoni vrata korijena, doza 1 l/ha, preporučena količina vode je 600 l/ha. Navedenim insekticidima preporučuje se na manjim parcelama zalijevanje biljaka. Utrošak škropiva je 80 do 100 ml po biljci.

Proizvođači koji su tretirali presadnice prije sadnje jednim od insekticida na osnovi imidakloprida ( Boxer, Rapid, Kohinor 200 SL…) ne trebaju provest navedeno tretiranje, jer je  potapanjem presadnica rasad zaštićen od ranog napada lisnih uši, kupusnih buhača i kupusne muhe.

Na temelju pregleda  feromona i žutih ljepljivih ploča uočava se još uvijek visoka populacija leptira kupusne sovice i kupusnog moljca. Proizvođačima  ranog i kasnog kupusa se preporučuje pregled biljaka i tamo gdje se uoče gusjenice i štete na biljkama potrebno je provesti zaštitu jednim od insekticida:

AVAUNT 15 SC (indoksakarb)

ALVERDE (metaflumizon)

LASER (spinosad)

AFFIRM (emamektin benzoat)

CYTRIN MAX (cipermetrin)

DIREKT SC, FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin)

DECIS 2,5 EC (deltametrin)

SUMIALFA 5 FL (esfenvalerat)

KARATE ZEON, LAMBDA 5 EC (lambda cihalotrin)

VANTEX (gama cihalotrin)

Insekticide primijeniti prema preporukama proizvođača.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail:Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis