Obavijest proizvođačima krumpira 07.06.2016.

Krumpir se nalazi u fazi pred cvatnju. Od posljednje preporuke za zaštitu krumpira prošlo je 11 dana. Kiša koja je pala u tom periodu isprala je primijenjena sredstva, a za naredna dva tjedna najavljene su nove oborine. Nasade krumpira potrebno je zaštiti od plamenjače  primjenom jednog od fungicida sa preventivnim i  kurativnim djelovanjem:

MELODY DUO WP 66,75 (iprovalikarb+propineb)

ANTRACOL COMBI WP 76 (cimoksanil+propineb)

REVUS, PERGADO MZ (mandipropamid)

INFINITO (propamokarb+flupikolid)

Započeo je izlazak ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)  iz jaja i ishrana na biljkama krumpira.

Ličinke treba suzbijati ako do cvatnje na svakom šestom busu ima prosječno više od 10-15 ličinki.

Za zaštitu od ličinki mogu se koristiti insekticidi:

Actara 25 WG (tiametoksam) – 80 g/ha uz utrošak vode od 500-800 l/ha. K-14 dana. Dozvoljena tri tretiranja u vegetaciji.

Calypso SC 480 (tiakloprid) – 0,1 l/ha ili u razdvojenoj aplikaciji 0,05 l/ha+0,05 l/ha. Preporučena količina vode je 500-800 l/ha. K-14 dana

Biscaya (tiakloprid) 0,3 l/ha. K-14 dana.

Proteus 110 OD (tiakloprid) – 0,5-0,7 l/ha, K-14 dana.

Mospilan 20 SP (acetamiprid) – 0,08-0,12 kg/ha. K- 7 dana.

Alverde (metaflumizon) – 200-250 ml/ha. K-14 dana.

Laser (spinosad) – derivat mikroorganizma – 0,1-0,15 l/ha, K-7 dana.

Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Congo (imidakloprid) 0,25-0,5 l/ha; K- 42 dana. Ako su tretirani gomolji krumpira ili brazda pripravkom Gaucho FS 600 ROT (imidakloprid) nije dozvoljena folijarna primjena navedenim insekticidima na osnovi imidakloprida.

Za rane razvojne stadije ličinki upotrijebiti regulator razvoja kukaca Match 050 EC (lufenuron) – 0,3 l/ha. K-7 dana.

ili biološki insekticid Novodor (Bacillus thuringiensis) – 3-5 l/ha; K- 3 dana. Dozvoljen u ekološkoj proizvodnji.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

Preparate koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis