Obavijest vinogradarima! 01.06.2016.

Rane sorte vinove loze (chardonay,  pinot sivi, pinot crni) ulaze u period cvatnje.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 12 dana. U tom periodu zabilježeno je, dana 23. svibnja, od 17 do 23 mm kiše te 29.svibnja, u okolici Karlovca 24 mm kiše , a na području Duge Rese, Škaljevice i Vivodine od 2 do 4 mm kiše.

Izrazito kišovito vrijeme u prvoj polovini svibnja pogodovalo je jačanju infekcijskog potencijala peronospore vinove loze (Plasmoparas viticola)  te će naredne oborine pogodovati njenom sekundarnom širenju.

S obzirom na osjetljiv stadij razvoja upozoravamo vinogradare da u narednom periodu provode redovite zaštite protiv peronospore i pepelnice.

Za zaštitu od peronospore vinove loze prije cvatnje savjetujemo primijeniti jedan od sljedećih pripravaka: Ridomil Gold Combi, Galben F, Fantic F, Forum Star DF, Pergado F,  Electis WG i sl.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) može se primijeniti: Crystal KS, Postalon 90 SC, Talendo, Talendo Extra, Vivando SC, Collis, Nativo, Luna Experience SC, Mystic EC, Domark 40 ME i sl

Let pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), bio je intenzivan na području Vrhovca, Lovića Gornjeg i Duge Rese.

Suzbijanje protiv prve generacije grozdovih moljaca provesti samo ako je prekoračen prag štetnosti 15-30 gusjenica na 100 grozdova, jednim od sljedećih pripravaka:  Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC ili Affirm i sl.

U nasadima jače oštećenim niskim temperaturama 26. travnja o.g., moguće je protiv peronospore i pepelnice koristiti površinske organske fungicide u kombinaciji sa sumpornim pripravcima prema preporuci od 23. svibnja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

Uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis