Obavijest proizvođačima paprike ! 01.06.2016.

U tijeku su pripreme i početak presađivanja paprike na otvorenom. Većina proizvođača obavlja presađivanja paprike na folije no dio proizvođača obavlja presađivanje i na tlo bez folije.  Od herbicida za suzbijanje korova u paprici koja se presađuje bez folije dozvolu imaju slijedeći herbicidi.

Tablica 1.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

Korovi

 

Doza  l,kg/ha

    

 Vrijeme primjene

 

Dikvat

 

Dessicash 200 SL

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

 

           2-4

Prije presađivanja na iznikle korove

 

Napropamid

 

Devrinol 45 FL

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

 

           2,5-4

Inkorporacija prije presađivanja

Pendimetalin

Stomp 330  E

Pendigan 330 EC

Dost 330 EC

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

 

           4-5

           4-6

 

Prije presađivanja

Propakizafop

 

Agil 100 EC

Jednogodišnji travni

Višegodišnji travni

          0,8-1

 

         1-1,5

Nakon nicanja

Travnih korova

Za suzbijanje bolesti na paprici mogu se koristiti fungicidi navedeni u tablici 2.

Tablica 2.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

  Bolesti

 

Doza  l,kg/ha

 

Bakreni spojevi

Champion  50 WG

 

Neoram

bakterijske i gljivične bolesti osim pepelnice

bakterijoze

 

  2-3

0,15-0,2 %

Sumpor

Chromosul WG

pepelnica

3-4

Metalaksil -M

Fonganil gold

gangrena korijenovog vrata

1l prije presađivanja uz inkorporaciju

2 l nakon presađivanja

Propamokarb

Proplant

gangrena korijenovog vrata

2-2,5l zalijevanjem  nakon presađivanja

Fosetil

Propamokarb

Previcur energy

gangrena korijenovog vrata

 

0,2 % zalijevenjem

Tetrakonazol

Domark 40 ME

pepelnica

0,06-0,12 %

Trifloksistrobin

Tebukonazol

 

Nativo 75 WG

 

pepelnica

 

200-300 g/ha

 

Azoksistrobin

 

Ortiva

plamenjača

koncentrična pjegavost

pepelnica

 

0,8

Flutriafol

Pointer

pepelnica

0,075-0,15 %

Piraklostrobin

Boksalid

 

Signum

 

pepelnica

 

0,1-0,15 %

Krezoksim-metil

Stroby WG

pepelnica

0,02-0,05 %

Ciprodinil

Fludioksinil

Switch 62,5 WG

bijela trulež

siva plijesan

 

60-100g /100 l

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja , obaviti atestiranje strojeva za primjenu sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis