Obavijest ratarima! 20.05.2016.

Pregledom parcela na kojima su zasijani kukuruz i soja uočen je velik ponik korovnih biljaka, te upozoravamo proizvođače da pregledaju svoje usjeve i izvrše pravovremenu zaštitu kako korovi ne bi „pobjegli“  pa ih je teže efikasno suzbiti.

U soji protiv za suzbijanje širokolisnih korova moguće je primijeniti slijedeće herbicide: Pulsar 40, Harmony SX, Habit 75 WG, Haras 75 WG,Basagran 480, Laguna 75 WG (osim na širokolisne korove ima dobro djelovanje protiv sirka iz sjemena i koštana).

U praksi se dobro pokazala kombinacija herbicida: Pulsar 40 i Hamony SX (poželjno dodati okvašivač),

Također je dobra slijedeća kombinacija pogotovo gdje ima problema s lobodom  Laguna 75 WG i Harmony SX (uz okvašivač)

Za suzbijanje uskolisnih korova u soji mogu se primijeniti slijedeći herbicidi: Fusilade forte, Focus ultra, Agil 100, Leopard 5, Gepard 050 EC, Pantera QT, Selekt super.

U kukuruzu za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova  i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova nakon nicanja u fazi kukuruza  2-6 listova mogu se primijeniti herbicidi: Task 64 WG, Motivel, Tarot 25 DF, Calisto 480 SC, Laudis, Elumis, Principial 53,6 WG, Nikogan 40 SC i dr.

Širokolisne korove u kukuruzu moguće je suzbiti jednim od herbicida: Deherban A Extra, Dikopur, Mustang, Banvel 480, Faraon, Cambio, Basagran Super i dr.

Navedena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača!

U tijeku su akcije prikupljanja ambalažnog otpada u našoj županiji, molimo proizvođače da se odazovu i pravilno postupe s ambalažnim otpadom.

Marijana Milušić dipl.ing.agr.
E-mail: Marijana.Milusic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis