Uputa proizvođačima uljne tikve! 17.05.2016.

Dana 20. travnja o.g. upućena je preporuka proizvođačima uljne tikve oko moguće primjene herbicida za suzbijanje korova, a meteorološki uvjeti zabilježeni od početka mjeseca svibnja o.g. bili su povoljni za djelotvornost zemljišnih ili rezidualnih pripravaka. Tome je pridonijela veća količina oborina od mnogogodišnjih prosjeka (od 70,2 mm na lokalitetu Donji Pustakovec do 99,6 mm na lokalitetu Trnovčak). Na većini polja posijanim u ranijim rokovima krajem mjeseca travnja o.g. usjevi uljne tikve su niknuli te razvijaju prvi pravi list, a porast dnevnih temperatura koje očekujemo u narednim danima pogodovat će nicanju usjeva na poljima gdje je sjetva obavljena tijekom mjeseca svibnja o.g.!

Posljednjih pet sezona bile su dosta nepovoljne ra rast i razvoj usjeva uljne tikve. U godinama 2011., 2012., 2013.i protekle 2015. negativno su na prinose utjecale vrlo visoke temperature, štetni UV faktor i suša u osjetljivom razvojnom stadiju oplodnje, te rastu i razvoju plodova, a 2014. velike su količine oborina krajem dozrijevanja i tijekom berbe uvjetovala trulež i propadanje dijela uroda.

Pokusna iskustva su dokazala da u vrijeme intenzivnog porasta vriježa uljnih tikvi (dužine 30-50 cm), a prije zatvaranja redova, na prinose pozitivno utječu mjere zaštite od biljnih bolesti (plamenjače, pepelnice), te primjena biljnih stimulatora (bio-gnojiva).

Među gljivičnim bolestima najčešće su na uljnim tikvama pepelnica (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), fuzarijsko venuće biljaka (Fusarium oxysporum), antraknoza (Glomerella lagenarium) i neke virusne bolesti koje prenose lisne uši! U Međimurju se gotovo svake godine u drugom dijelu vegetacije uljnih tikvi jače razvija pepelnica. Prepoznaje se po pepeljasto-bijeloj prevlaci na gornjoj strani lišća, a jače napadnuto tkivo prijevremeno požuti i suši se. Dominantna je stoga jer meteorološki uvjeti tijekom toplih i sparnih ljetnih dana jako pogoduju razvoju pepelnice (uz optimalne temperature između +20° i +27°C, te prosječnu vlažnost zraka barem 50 %). Naprotiv, plamenjača tikvenjača se razvija kada u usjevu bilježimo veći broj vlažnih sati, jer je zadržavanje vlage pri optimalnim dnevnim temperaturama +20° do +25°C, uz tople ali vrlo vlažne noći (+15° do +20° vlaga zraka barem 6 sati 100 %), neophodno za pojavu prvih simptoma i jači naknadni razvoj bolesti. Plamenjača se prepoznaje na najmlađem lišću gdje se s gornje strane između lisnih žila pojavljuju žute pjege koje naknadno odumiru. Neka istraživanja potvrđuju da samo jedna primjena fungicida neposredno prije nego vriježe "zatvaraju" šire razmake između redova povećava prinos koštica u mjeri da pokriva troškove aplikacije i donosi određeni višak vrijednosti, ali većina proizvođača ne suzbija ove spomenute bolesti uljnih tikvi. Zajedno s fungicidima (vidi Tablicu 1.) mogu se koristiti i folijarna hranjiva (bio-gnojiva) s mikro-elementima za bolju oplodnju i kvalitetnije sjemenke.

Tablica 1. Neka sredstva za zaštitu tikvi (tikvica, tikvenjača) od štetnih organizama u našoj zemlji:

Pripravak

Štetni organizam

Primjena

Karenca

Fungicidi

Quadris SC, Ortiva SC

plamenjača, pepelnica

0,75-1,0 lit./ha

K = 3 dana

Topas 100 EC

pepelnica

0,25 lit./ha

K = 21 dan

Previcur Energy

plamenjača

2,0 lit./ha

K = 14 dana

Proplant

plamenjača

1,5-3,0 lit./ha

K = 20 dana

Equation PRO WG

plamenjača

0,5 kg/ha

K = 10 dana

Infinito  SC

plamenjača

1,2-1,6 lit./ha

K = 3 dana

Nativo WG

pepelnica

300 g/ha

K = 3 dana

Ranman SC

plamenjača

0,2 lit./ha

K = 3 dana

Crystal KS

pepelnica

0,02-0,025 %

K = 7 dana

Domark 40 ME

pepelnica

0,125 %

K = 7 dana

Stroby DF

pepelnica

0,02-0,03 %

K = 3 dana

Insekticidi

*Actara WG

lisne uši

0,15-0,2 kg/ha

K = 3 dana

Teppeki WG

llsne uši

0,1 kg/ha

K = 3 dana

Herbicidi

Leopard 5 EC

uskolisni korovi

1-1,25 lit./ha

K = 21 dan

Focus ultra EC

uskolisni korovi

1,5 lit./ha

K= 28 dana

*VAŽNO: Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. godine insekticidima na osnovi tiametoksama (Actara WG) i imidakloprida (Confidor, Boxer, Rapid, Congo, Dali i Kohinor 200 SL ) je zabranjena folijarna primjena voćaka prije i tijekom cvatnje zbog zaštite oprašivača (pčela medarica, bumbara i solitarnih pčela)! Do zabrane su dovele spoznaje o mogućim negativnim posljedicama za pčelinje zajednice od ostataka neonikotinoida (npr. tiametoksam, imidakloprid) u gutacijskoj tekućini i peludu tretiranih biljaka!

Također, nakon nicanja uljnih tikva mogu se protiv travnih korova (npr. protiv kostrve – Echinochloa crus galli) koristiti još pripravci Leopard 5 EC u količini 1-1,25 lit./ha ili Focus Ultra EC u količini 1,5 lit./ha.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis