Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka 11.05.2016.

Oborine koje su najavljene tijekom slijedeća tri dana pogodovati će razvoju i zarazi uzročnikom krastavosti na jabukama i kruškama te je potrebno napraviti zaštitu prije navaljenih oborina jednim od pripravaka: Indar 5 EW, Score 250, Agro, Difo, Difcor. Navedenim pripravcima je zbog produženog djelovanja moguće dodati jedan od kontaktnih pripravaka: Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG , Delan 700 WDG.

Za suzbijanje čađave krastavosti i pepelnice na jabukama moguće je koristiti pripravke na osnovi strobilurina: Tercel WG, Zato 50 WG , Stroby WG ili tebukonazola i fluopirana Luna experience .

Porastom temperature rasti će i populacija lisnih uši te je potrebno provjeravati nasade te po potrebi primijeniti pripravak Teppeki. 500 WDG ili Pirimor 50 WG.

Dnevne temperature iznad 25⁰C povoljno djeluju na razvoj crvenog pauka za zaštitu koristiti jedan od pripravaka : Envidor  SC 240 ili Zoom 11 SC koji djeluju na jaja i ličinke.

Upozoravaju se proizvođači da je u narednim danima  potrebno napraviti zaštitu od I. generacije jabučnog savijača (Cydia pomonella) jednim od biotehničkih pripravaka: Runner 240 SC ili Insegar 25 WP.

Kod primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute za uporabu koje se nalaze na etiketi  proizvoda. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.

Također podsjećamo poljoprivredne proizvođače na obvezu redovitog pregleda prskalica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12). Preglede prskalica mogu obavljati samo ispitne stanice ovlaštene od Ministarstva poljoprivrede, popis ovlaštenih stanica nalazi se na web stranici Ministarstva. Svi uređaji za primjenu pesticida moraju biti barem jednom pregledani do 26.11.2016.

Pregledu ne podliježu: ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon te leđni raspršivači na motorni pogon.

Ivana Tomac Talajić, dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis