Obavijest proizvođačima jabuke i kruške 06.05.2016.

Od posljednje preporuke o zaštiti nasada od krastavosti lista i mrljavosti ploda ( Venturia sp) proteklo je 8 dana.  Oborine koje su padale proteklih dana prouzročile su ostvarivanje jake infekcije  ovom bolešću. Stoga je potrebno što prije provesti kurativno suzbijanje pripravcima Score 250 EC, Argo EC, Difcor EC, Indar 5 EW, Fond 12 E). Potrebno je dodati jedan od pripravaka s površinskim djelovanjem koji će produžiti preventivnu zaštitu ( npr. Merpan 80 WDG, Captan 80 WG,Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, , Antracol WG 70, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP i dr.)

Prema načelima integrirane zaštite bilja nije dozvoljena upotreba preparata na bazi mankozeba ( Dithane, Pinozeb M-45, Mankozeb,.. ), metirama ( Polyram DF), propineba ( Antracol WG 70) i cirama ( Ziram 76 WG) više od 3x u vegetaciji. Ne smiju se primjenjivati uzastopno, već između njih treba primijeniti neki od preventivnih pripravaka na osnovu drugih aktivnih tvari.

Potrebno je kontrolirati brojnost lisnih uši i crvenog pauka i prema potrebi priminejiti sredstva za njihovo suzbijanje. Leptiri jabučnog savijača nisu bili aktivni zgog preniskih srednjih dnevnih temperatura.

U nasadima koji su djelomično stradali od niskih temperatura poželjno je 8-10 dana nakon prve primjene fizioloških biostimulatora ponoviti postupak.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača i sukladno FIS-u.

                                                                                 Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis