Obavijest voćarima! 03.05.2016.

Opasnost od mogućih  infekcije glavnim uzročnikom gljivične bolesti   krastavosti  jabuka (Venturia inaequalis) je velika,stoga preporučujemo  nastaviti zaštitu uporabom sistemičnih pripravaka: Indar 5 EW, Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC koji suzbijaju i pepelnicu jabuke. Zbog produženog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno  dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja :Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Pinozeb, Star 80, Crittox MZ 80, Caiman, Mankonor, Cadillac 80 WP ili Captan.

Nove količine oborina najavljene su tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana,stoga preporučujemo obaviti zaštitu prije istih.

Potrebno je obaviti pregled nasada na prisutnost  crvenog pauka (Panonychus ulmi) ,  kontrolirati prisutnost populacije lisnih  i štitastih uši, te po potrebi uporabiti insekticid: Teppeki , Pirimor ili Actaru .
Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način.
 
Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                           mr.sc Ivana Župić
e-mail: Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis