Obavijest poljoprivrednicima! 03.05.2016.

Obilaskom površina zasijanih pšenicom primjećena je pojava  hrđe lista (Puccinia spp).

Osim ove bolesti početkom klasanja i cvatnje pšenice  postoji mogućnost zaraze s paleži klasa (Fusarium spp.)  Kišovito vrijeme tijekom cvatnje pogoduje razvoju bolesti klasa, stoga  upućujemo poljoprivrednike da prate razvojnu fazu pšenice, a u zaštiti  protiv paleži klasa primjene fungicide koji djeluju i na bolesti lista:  hrđe, smeđu pjegavost pljevica i pepelnicu: Amistar Extra, ,Duett Ultra,  Folicur EW 250, Foliar*,  Falcon EC 460,  Opera max, Magnello, Mystic i dr.

* Sredstvu Foliar registracija je prestala važiti 1.1.2016. godine, a krajnji rok za primjenu 

   zaliha je 1.7.2016.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

                                                                                  Vesna Bradić, dipl.inž.agr.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis