Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 22.04.2016.

Posljednja uputa za zaštitu plantažnih nasada upućena je prije 13 dana, u vrijeme pune cvatnje jabuka. Otvaranje prvih cvjetova jabuke sorte Idared u zapadnom dijelu Županije je započelo još 1. travnja o.g., a na većini dominantnih sorata cvatnja završila (npr. Idared, Jonagold) ili je pri kraju (npr. Zlatni delišes, Gala). U proteklom je razdoblju zabilježeno vrlo vjetrovito i iznadprosječno toplo razdoblje s relativno malo oborina. Srednju zarazu uzročnikom krastavosti (Venturia) zabilježili smo još 8./9. travnja o.g., a naknadno moguće samo na nekim lokalitetima u istočnom dijelu Međimurja na dan 15. travnja o.g.! Posljednje količine oborina (18./19. travnja o.g.) nisu bile dostatne za primarnu zarazu uzročnikom krastavosti (vidi Tablicu 1.):

Tablica 1. Podatci o posljednjim količinama oborina 18./19. travnja o.g. na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju:

Lokalitet

Oborine

Zadržavanje vlage

Temperatura (°C)

Trnovčak

0,0 mm

0 min

12,0

Novakovec

0,6 mm

110 min

11,2

Belica

1,0 mm

340 min

11,6

Orehovica

0,6 mm

0 min

11,6

Donji Pustakovec

0,4 mm

40 min

11,8

 

Naredne oborine moguće su 23./24. travnja o.g. a naknado se nestabilno razdoblje očekuje još tijekom zadnjeg tjedna mjeseca travnja o.g. Opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti je vrlo velika a tek zametnute plodove moguće je zaštititi samo preventivnim pristupom. Posljednja jutra su prohladna sa vrijednostima tek nešto iznad 0°C, a isto očekujemo početkom narednog tjedna!

Protekli dani pogodovali su aktivnom letu moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella), ali značajno manjoj brojnosti od ekonomskog praga štetnosti (osim nekih lokaliteta u istočnom dijelu Županije). Također, još dana 31. ožujka o.g. zabilježili smo početak leta breskvina savijača (Cydia molesta), a dana 18. travnja o.g. uhvaćen je prvi leptir jabučnog savijača (Cydia pomonella). U plantažnim nasadima jabuka bilježimo i let pojedinih vrsta savijača kožice ploda jabuke, npr. Archips! Nakon cvatnje jabuka relativno brzo se množe lisne uši (Aphidae), krvava uš jabuke (Eriosoma), a tijekom svibnja se javljaju i fitofagne stjenice koje oštećuju mlade plodove. Redovitim zdravstvenim pregledima valja procijeniti njihovu populaciju i tek kada se očekuje razvoj njihove štetne populacije poduzimati usmjerene mjere zaštite!

U nasadima jabuke gdje nije povišenim količinama mineralnog ulja (30-40 lit./ha) suzbijanja u prvoj zaštiti prezimljujuća brojnost zimskih jaja, proteklih dana pronalazimo vrlo brojnu populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus), naročito na osjetljivim sortama, npr. Braeburn, Gala, Fuji, Zlatni delišes, Elstar i dr.! Stoga vlasnicima plantažnih nasada preporučujemo pregledati lišće jabuke uz središnji dio krošnje na brojnost neželjenih grinja i po potrebi primijeniti neki akaricid prema preporuci od 8. travnja o.g. (zbog još uvijek cvatućih jabuka prednost dajemo pripravcima Zoom SC ili Envidor SC).

Budući je moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) do 2012. sezone bio opće raširena štetna vrsta u plantažnim nasadima jabuke u našoj Županiji, ali nakon 2013. u većini nasada njegova brojnost pada ispod kritičnog broja, ovim putem obavještavamo vlasnike nasada jabuka koji su u zimskim pregledima očitali kritičnu brojnost kukuljica na stablima (>10 kukuljica/stablu) na optimalno vrijeme njegova suzbijanja najkasnije u narednim danima.

U Tablici 2. su navedeni neki insekticidi, dovoljno učinkoviti na spomenutu štetnu vrstu (Leucoptera).

Tablica 2. Neki dopušteni pripravci u integriranoj proizvodnji jabuka u Republici Hrvatskoj za suzbijanje moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella):

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena (%)

acetamiprid

Mospilan 20 SP

0,025-0,035

tiakloprid

Calypso 480 SC

0,02

fenoksikarb

Insegar 25 WP

0,04

spinosad

Laser KS

0,06-0,08

metoksifenzoid

Runner SC

0,04-0,06

klorantraniliprol

Coragen SC

0,016-0,02

Dodatna zaštita pčela: Insekticidi se smiju koristiti samo nakon završetka cvatnje jabuka. O mogućoj primjeni takvih spojeva voćari barem 48 sati prije primjene moraju obavijestiti obližnje pčelare, cvatući podrast prije aplikacije u voćnjacima mora biti pokošen. Primjena insekticida otrovnih i opasnih za pčele moguća je samo u doba dana kada oprašivači ne lete (najmanje 1 sat nakon zalaska i barem 1 sat prije izlaska sunca).

Tek zametnuti plodovi jabuke vrlo su osjetljivi na zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia). Budući meteorolozi narednog vikenda najavljuju razdoblje s mogućim novim oborinama preporučujemo obavljati redovite preventivne mjere zaštite protiv uzročnika krastavosti jabuke primjenom fungicida (prema Tablici 3.)! Ovisno o izboru fungicida i količinama zabilježenih oborina razmaci tretiranja u plantažnim nasadima jabuke i kruške u kritičnom razdoblju iznose svega 4-7 dana. Redovito mijenjati djelatne tvari iz različitih kemijskih skupina fungicida sukladno njihovim ograničenjima (vidi najveći broj primjena u sezoni na www.mps.hr/fis).

Tablica 3. Izbor nekih pripravaka (fungicida) za zaštitu jabuka od uzročnika krastavosti (Venturia)  nakon cvatnje:

Kemijska skupina

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena (%)

 

površinski pripravci

kaptan

Merpan 80 WDG, Captan 80 WG

0,2 %

ditianon

Delan 700 WDG

0,05-0,075 %

anilino-pirimidini

ciprodinil

Chorus 75 WG

0,02-0,03 %

pirimetanil

Pyrus SC 400

0,075 %

strobilurini

krezokism-metil*

Stroby DF

0,02 %

trifloksistrobin*

Zato 50 WG

0,015 %

kombinirani

ditianon & piraklostrobin*

Tercel WG

0,2-0,25 %

 

ditianon & pirimetanil

Faban SC

1,2 lit./ha

inhibitori biosinteze ergosterola (IBE)

difenkonazol*

Score 250 EC, Agro EC, Difcor EC

0,013-0,015 %

fenbukonazol*

Indar EW

0,06 %

*djelatne tvari uz krastavost suzbijaju i pepelnicu (Podosphaera)!

Budući se na lišću nekih sorata (naročito Zlatni delišes) vide negativne fiziološke posljedice jačih južnih vjetrova zbog dehidracije lisnog tkiva, a zabilježili smo te očekujemo niže jutarnje temperature zraka, moguće je planirati dodavanje bioloških hranjiva s naglašenim sadržajem aminokiselina.

U nasadima krušaka od 18.-20. travnja o.g. (u protekla 3 dana) bilježimo pojavu prvih ličinki kruškine buhe iz odloženih jaja na naličju lišća uz glavnu lisnu žilu (praćeno na netretiranim stablima sorte Viljamovka na lokalitetu Sv.Urban), (Psylla pyri), pa vlasnicima plantažnih nasada krušaka preporučujemo poduzeti mjere usmjerene zaštite. Nakon cvatnje krušaka djelomično možemo smanjiti populaciju kruškine buhe primjenom neonikotinoida koji vrlo učinkovito suzbijaju lisne uši (Aphidae) i kruškinu osicu srčikaricu (Hoplocampa), npr. u našoj zemlju je u tu svrhu dopuštena primjena tiametoksama (Actara WG) (0,02 %) u kombinaciji sa mineralnim uljem (Mineralno svjetlo ulje EC) (0,3 % – 0,5 %) ili neko drugo sredstva za poboljšanje učinka ("adjuvanti" ili okvašivači). Kod dodavanja mineralnog ulja voditi računa o koncentraciji primjene i mogućnosti miješanja sa fungicidima koje možemo istovremeno koristiti protiv uzročnika bolesti, jer povećana koncentracija mineralnog ulja ili njegova mješavina sa većinom fungicida uzrokuju jaču "mrežavost" plodova i palež lišća kruške! Protiv ličinki manjih i većih razvojnih stadija, te odraslih buha možemo krajem travnja o.g. primijeniti abamektin (Kraft EC ili Vertimec EC). Obavezno im kod primjene dodati sredstvo za poboljšanje prianjanja (npr. Inex-A, Silwet i slično) u propisanim količinama! Vrlo su otrovni i opasni za pčele, primijeniti ih samo nakon cvatnje krušaka u večernjim satima, a cvatući pokrov u nasadu prije toga mora biti pokošen.

U nasadima krušaka također preporučujemo preventivnu zaštitu protiv uzročnika krastavosti (Venturia), prvenstveno preventivnom primjenom radi kvalitetne zaštite plodova.

 

U kruškama je u narednom razdoblju moguće birati fungicide navedene u Tablici 4.

 

Tablica 4. Neki pripravci dopuštenih za suzbijanje važnijih bolesti plodova kruške (Venturia, Stemphylium):

Djelatne tvari

Pripravci

Primjena (%)

maknozeb

Dithane M-45, Dithane DG Neotec i dr.

0,25

kaptan

Merpan WDG, Stoper WP, Captan 50 WP

0,2-0,3

trifloksistrobin

Zato 50 WG

0,015

krezoksim-metil

Stroby DF

0,02

fludioksonil & ciprodinil

Switch WG

0,08

tebukonazol & fluopiram

Luna experience SC

0,25-0,75 lit./ha

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis