Uputa proizvođačima uljne tikve! 20.04.2016.

Nakon sadnje krumpira, sjetve soje, manjih površina šećerne repe, ovih dana većina međimurskih proizvođača završava sjetvu kukuruza i započinje sjetvu uljne tikve. Tijekom mjeseca travnja o.g. je umjesto prosječno očekivanih 53,5 mm do današnjeg jutra je na mjernim lokalitetima u Međimurju zabilježeno tek 14,6 mm (Trnovčak) do 18,0 mm kiše (Orehovica), ali je pritom bilo iznadprosječno toplo i vjetrovito! Umjesto očekivanog prosjeka 10,3°C dnevne temperature zraka u mjesecu travnju dostigle srednju vrijednost 14,4°C (npr. na lokalitetu Orehovica), a nove oborine moguće su tek narednog vikenda (23. i 24. travnja o.g.)! Najvažniji štetni organizmi koji ograničavaju uspješan uzgoj uljne tikve su neželjene biljke ili korovi, a kao u svim ostalim "okopavinama" najčešće se javljaju sjemenski korovi: limundžik ili ambrozija (Ambrosia), loboda (Chenopodium) i kostrva (Echinochloa). Moguće oborine narednog vikenda u očekivanoj količini 15tak mm bile bi optimalne za djelotvornost zemljišnih herbicida, pa nakon sjetve a prije nicanja proizvođači uljne tikve mogu planirati osnovno suzbijanje korova (vidi Tablicu 1. sa priloženim ograničenjima). Prema iskustvima iz ranijih sezona takav pristup u uvjetima vrlo čestih i obilnih oborina je rizičan zbog moguće fitotoksičnosti (naročito na laganijim tlima sa manjim sadržajem humusa).

Zbog navedenih razloga i ograničenja u usjevima uljne tikve preporučujemo mehaničko suzbijanje korova kultivacijom i okopavanjem.

Tablica 1. Neka iskustva kod primjene kemijskih sredstva za zaštitu uljnih tikv (herbicidi)i:

Pripravak

Štetni organizam

Primjena

Karenca

Herbicidi

*Dual Gold 960 EC

uskolisni korovi

1,25 lit./ha

K = OVP

*Koban 600

uskolisni korovi

2,0 lit./ha

K= OVP

**Stomp Aqua

uskolisni korovi

2,5-3,0 lit./ha

K = OVP

**Centium CS

širokolisni korovi

0,15-0,25 lit./ha

K = OVP

Leopard 5 EC

uskolisni korovi

1-1,25 lit./ha

K = 21 dan

Focus ultra EC

uskolisni korovi

1,5 lit./ha

K= 28 dana

*Pripravci Dual Gold i Koban 600 su jedina dva herbicida dopuštena prema rješenjima Ministarstva poljoprivrede za primjenu u bučama Republici Hrvatskoj, a pripravci Leopard i Focus Ultra imaju dopuštenje u tikvenjačama temeljem proširenja primjene na male kulture!

**Pripravci Stomp Aqua (pendimetalin) i Centium CS (klomazon), su ranije u Republici Hrvatskoj imali privremeno dopuštenje za primjenu u tikvama na zahtjev udruge proizvođača uljnih tikvi (pripravak na osnovi pendimetalina smije se primjenjivati samo međuredno uz pomoć štitnika, što ukazuje na veliku mogućnost fitotoksičnosti herbicida na uljnu tikvu, a prema iskustvima iz Međimurja isto vrijedi za petoksamid (Koban 600)!

Pripravak Dual Gold 960 EC u količini 1-1,25 lit./ha ili Koban 600 EC u količini 2,0 lit./ha se koriste nakon sjetve a prije nicanja kulture, prvenstveno protiv jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova. Pripravak Centium CS se ranijim Rješenjem koristio nakon sjetve a prije nicanja kulture u količini 0,25 lit./ha protiv jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Nakon nicanja uljnih tikva mogu se protiv travnih korova (npr. protiv kostrve – Echinochloa crus galli) koristiti još pripravci Leopard 5 EC u količini 1-1,25 lit./ha ili Focus Ultra EC u količini 1,5 lit./ha.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis