Obavijest vinogradarima! 20.04.2016.

Vinova loza nalazi se u fazi pojave listića. Potrebno je izvršiti zaštitu vinove loze (mladih listića) protiv gljivice uzročnika crne pjegavosti ( Phomopsis viticola) nakon oborina.

Preporučeni fungicidi za zaštitu; Antacol WP 70, Cadillac 80 WP, Polyram DF, Mankozeb, Pinozeb M- 45, Penncozeb 75 DG, Delan 700 WDG, Dithane M 45, Kastor, Captan WP 50, Shavit F, Mikal Flash, Mikal Premium.

Potrebno je voditi i računa o pojavi i razvoju pepelnice vinove loze (Uncinula necator)osobito u nasadima gdje se  proteklih godina pojavljivala. Potrebna primjena pripravaka na osnovi sumpora: Thiovit Jet, Kumulus, Kossan, Chromosul, Cosavet DF i dr.

Po potrebi provesti suzbijanje protiv grinja uzročnika akarinoza i erinoza  u onim nasadima gdje je štete bilo prijašnjih godina. Registrirani  akaricidi su Apollo  50 SC, Envidor SC 240, Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Masai, Zoom 11 SC. 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama, etiketama, dozvolama, rješenjima korištenog sredstva ! Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom!

                                                                                                                          Ana-Marija Čajkulić,  dipl. ing. agr.
E-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis