Obavijest voćari! 15.04.2016.

U nasadima jabuka nastaviti sa zaštitom protiv bolesti krastavosti(Venturia inaqualis) i pepelnice (Podosphera leucotricha) da bi se zaštitila novo izrasla lisna masa.

Primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja kao što su

a.t  difenkonazol (Difcor, Score 250 EC)  ili a.t. fenbukonazol (Indar 5 EW )kojima se dodaje pripravak kontaktnog djelovanja kao što su

a.t. mankozeb (Dithane M-45,Dithane DG Neotec, Star 80, Pinozeb M-45, Mankozeb)

a.t. ditianon –Delan 70.

U zaštiti protiv pepelnice primijeniti jedan od pripravaka na bazi sumpora i gdje  je moguće raditi mehaničko odstranjivanje zaraženih izbojaka.

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis