Obavijest proizvođačima krumpira! 14.04.2016.

Poznato je kako štetnici u tlu najveće štete nanose usjevima rijetkog sklopa: kukuruzu, šećernoj repi, suncokretu, duhanu, krumpiru i povrću. One mogu prorijediti sklop biljaka toliko da se proizvodnja više ne isplati ili smanjiti sposobnost upijanja vode i hrane iz tla tako da biljke zakržljaju. Krumpiru i mrkvi smanjuju vrijednost gomolja odnosno korijena.

Intenzivna obrada i kultivacija tla smanjuje brojnost štetnika u tlu. Održavanje vlažnosti tla, a posebice navodnjavanje, također smanjuje njihovu štetnost.

Štetnici u tlu ne mogu se suzbijati kurativno kada se uoče štete, već samo preventivno!

Stoga, prije sadnje gomolja krumpira može se provesti zaštita od štetnika u tlu (žičnjaci, sovice pozemljuše, grčice hrušta) primjenom zemljišnih insekticida ili tretirati gomolji ili brazde insekticidom, a nakon sadnje provesti zaštitu od korova herbicidima.

Zaštita od štetnika u tlu može se provesti primjenom insekticida širom ili u trake uz inkorporaciju, ovisno o visini populacije štetnika utvrđeno metodom pregleda tla neposredno  prije sadnje (kritičan broj 3-5 m², a primjena je potrebna na čitavoj površini).

Tablica 1: Insekticidi za suzbijanje štetnika u tlu

Pripravak

Djelatna tvar

Doza i primjena

DURSBAN E 48

NUFOS

PYRINEX 48 EC*

 

 

(klorpirifos)

Primjenjuju se prije sadnje širom uz inkorporaciju u dozi 6-8 l/ha ili tretiranjem trake istovremeno sa sadnjom uz inkorporaciju u dozi 2-3 l/ha.

Primjena nije dozvoljena u mladom krumpiru. Karenca je 91 dan.

KENTAUR 5 G 

(klorpirifos)

Primjenjuje se tretiranjem u trake u dozi 8-12 kg/ha.

FORCE 1,5 G 

(teflutrin)

Primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha.

Primjena nije dozvoljena u mladom krumpiru. Karenca je 91 dan.

GAUCHO FS 600 ROT 

(imidakloprid)

Tretiranje gomolja ili brazde prilikom sadnje. Tretiranje se provodi sa 40 ml/100 kg gomolja uz utrošak vode od 80-300 l/ha ili tretiranjem brazde u vrijeme sadnje sa 0,6 l/ha uz utrošak 300 l vode na hektar.

Nakon tretiranja gomolja nije dozvoljena folijarna primjena pripravka na istoj osnovi (imidakloprid)

*dozvola za PYRINEX 48 EC prestaje važiti 25.03.2016., a krajnji rok za prodaju zaliha i primjenu je 29.09.2016.)

Korovi se u krumpiru moraju suzbijati, jer mogu nanijeti velike štete u proizvodnji. Korovi su konkurentni kulturi, oduzimajući joj hranjiva, vodu, svjetlo, prostor i dr., a krajnji rezultat, ovisno od zakorovljena, smanjenje je ukupnog uroda. Kod jake zakorovljenosti smanjenje prinosa je preko 60%.

U krumpirištima javljaju se dvije osnovne grupe korova: širokolisni i uskolisni. Od vrste i vremena pojavljivanja korova, odlučuje se o načinu suzbijanja, odabiru aktivne tvari, momentu suzbijanja i drugo.

Zaštita od korova nakon sjetve, a prije nicanja krumpira provodi se pravilnim odabirom herbicida – s obzirom na korove koji zakorovljuju kulturu.

Tablica 2:  Zaštita od korova nakon sjetve, a prije nicanja krumpira (pre-emergence)

Naziv herbicidnog sredstva

Aktivna tvar

Doza

Korovi na koje djeluje sredstvo

RACER  25 CS

RACER 25 EC

(flukloridon)

Primjenjuje se u dozi 2,0 l/ha

-za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova (ambrozija, mračnjak, dvornici, dikica…).

 

REACTOR 30 CS 

(klomazon)

Primjenjuje se u dozi 0,3 l/ha

-za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.

-za proširenje spektra djelovanja može se kombinirati sa herbicidima na osnovi linurona i metribuzina

LINUREX 50 SC

AFALON DISPERZIJA 

(linuron)

Doza 1,2 (1,35) l/ha

-suzbija jednogodišnje širokolisne korove (lobode, konica, mišjakinja, svinjak..)

 

SENCOR WG 70

METRIPHAR WG

SCORPIO 70 WG

SENAT WG

METRO

MISTRAL 70 WG

(metribuzin)

Primjenjuje se u dozi 0,75-1,5 kg/ha

-suzbija jednogodišnje širokolisne i neke travne korove (koštan, muhar..)

STOMP 330 E

DOST 330 E

PENDIGAN 330 EC

STOMP AQUA SC 

(pendimetalin)

Doze primjene ovisno o preparatu su 2,5-6 l/ha

-suzbijaju jednogodišnje trave (obična svračica, koštan, muhari, mišji repak, obična slakoperka) i neke jednogodišnje širokolisne korove (loboda, konica, broćika, šćir…)

FILON 80 EC 

(prosulfokarb)

Doza primjene 4-5 l/ha

-suzbija jednogodišnje uskolisne korove

PLATEEN WG 41,5 

(flufenacet)

Primjenjuju se 2-2,5 kg/ha

-suzbija jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine .

Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Podaci o registriranim SZB u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis