Obavijest vinogradarima 15.04.2016.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 9 dana. U tom smo periodu zabilježili dva kišna dana s mogućnošću infekcije Uzročnikom crne pjegavosti, a agroklimatske stanice u Đelekovcu i Novigradu Podravskom zabilježile su ukupnu količinu padalina iznad 30 litara po kvadratnom metru.

Vinova loza se na većini lokacija  nalazi u razvojnom stadiju pojave prvih listića. Obzirom da su u ovoj fazi za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića vinove loze moguće infekcije uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola) podsjećamo vinogradare da prije oborina najavljenih za početak narednog tjedna ponove preventivnu zaštitu.

Za zaštitu mladih listića mogu se koristiti preventivni organski fungicidi na osnovi propineba (Antracol 70 WG), mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG), metirama (Polyram DF), folpeta (Folpan 80 WDG) ili ditianona (Delan 700 WDG).

Navedenim pripravcima potrebno je  dodati pripravak na bazi sumpora (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80, Brimflo) za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator), osobito na kalničkom području gdje pepelnica predstavlja velik problem.

U nadolazećim danima vikenda očekujemo porast temperature (srednja dnevna iznad 15°C, maksimalna 25°C) te će sumpor u višoj preporučenoj dozi negativno će djelovati i na populaciju lozinih grinja (akarinoza, erinoza).

U ovoj fazi vinove loze moguća je i primjena specifičnih akaricida. Za primjenu na vinovoj lozi dozvoljeni su Envidor SC 240, Masai, Apollo 50 SC, Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC i Zoom 11 SC, no oni su registrirani za suzbijanje grinja iz skupine crvenih pauka (crveni voćni pauk i koprivina grinja) i imaju slabije sporedno djelovanje na lozine grinje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis