Obavijest proizvođačima kukuruza! 14.04.2016.

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) prezimljuje na ostacima kukuruzinca. Izlijetanje leptira je razvučeno, počinje od početka svibnja, a traje dvadesetak dana. Preventivna mjera za smanjenje populacije ovog štetnika je kvalitetno i pravovremeno zaoravanje kukuruzinca, te pravilan izbor plodosmjene.  Štetnik je polifag tj. napada osim kukuruza, jabuku, krizanteme, papriku, rajčicu.

Za zaštitu kukuruza od korova  moguća je primjena herbicida nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova.

Jednogodišnje  travne  i pojedine širokolisne korove prije nicanja suzbijaju:

Frontier X2, Dual gold 960 EC, Lumax, Koban 600, Stomp 330 E, Pendigan 330 EC,  Dost 330 E Stomp aqua  i dr.

Jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju:  Click 50 FL,  Linurex 50 SC, Akris,   Racer 25 EC, Merlin, Callisto 480 SC, Mezmer, Pledge 50 WP i dr.

Herbicidi u primjeni prije nicanja aktiviraju se uz oborine, pa je njihovu primjenu potrebno planirati prije kiše. Bolje djeluju na korov u ranijoj fazi razvoja. Ne djeluju na višegodišnje korove. Na parcelama gdje su prisutni višegodišnji korovi primjena herbicida je u fazi do 7-og  lista kukuruza.

S obzirom da gore navedeni herbicidi djeluju na određenu grupu korova, potrebno je njihovo miješanje, ukoliko za to postoji potreba (ovisno o zastupljenosti korovnih vrsta).

Tvorničke  kombinacije herbicida za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova su: Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Camix,  Akris, Adengo, Koban T i dr.

Prema pravilima Višestruke sukladnosti proizvođači moraju uništavati pelinolisnu ambroziju (Ambrosia artemisiifolia) i europski mračnjak (Abutilon theophrasti), korove koji su česti u okopavinama i na strništima.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način.  Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

                                                               Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis