Obavijest ratarima! 12.04.2016.

Korovi koji se najčešće javljaju u kukuruzu su :

Od jednogodišnjih širokolisnihštir (Amaranthus retroflexus), loboda (Chenopodium album), abutilon (Abutilon theophrasti), dvornici (Polygonum sp.), mišjakinja (Stellaria media) i drugi

Od višegodišnjih širokolisnih to su : slak (Convolvulus arvensis) i osjak (Cirsium arvense)

Od jednogodišnjih uskolisnih: koštan (Echinochloa crus galli), muhari (Setaria spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), vlasnjače (Poa sp.), svračica (Digitaria sanquinalis) i drugi

Od uskolisnih višegodišnjih to su : pirika (Agropyron repens) i sirak (Sorghum halepense) kod kojeg moramo razlikovati sirak iz sjemena i sirak iz rizoma.

U zaštiti kukuruza postoji više mogućih rokova zaštite.

Prvi rok primjene je  iza sjetve a prije nicanja kukuruza (pre-em.) i do 3. lista kukuruza (rani post em.).

Kod njihove primjene bitno je voditi računa da su za njihovo djelovanje potrebne oborine te korov u što manjoj razvojnoj fazi i da ovi pripravci ne djeluju na višegodišnje korove . Ako su oni prisutni onda se ide sa primjenom herbicida u kasnijim fazama razvoja (do 7. lista).

Mogu se kombinirati pripravci koji imaju jače djelovanje na uskolisne ili na širokolisne korove ili upotrijebiti gotove tvorničke kombinacije.

Pripravci koji se mogu primijeniti sada u ovome roku su:

–          za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova:

 • Callisto 480 SC 0,2-0,3 pre em, 0,15-0,25 post em(2-8 listova)- dobro djelovanje na abutilon ,smanjuje zakorovljenost nekim jednogodišnjim travama
 • Merlin WG 75 0,1-0,13 kg pre em. i 0,08 kg rani post (ne miješati s drugim herbicidima)
 • Pledge 50 WP 0,08  kg /ha (neposredno nakon sjetve)
 • Racer 25 EC 1-1,5 l/ha
 • i drugi.

-za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova (i nekih širokolisnih)

 • Frontier X2 1-1,4 l/ha pre em.
 • Pendigan 330 EC 4-6 l/ha
 • Stomp 330 E 4-6 l/ha
 • Dost 330 E 4-6 l/ha
 • i drugi

-za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova – tvorničke kombinacije

 • Lumax 3,5-4 l/ha  prije nicanja, nakon nicanja 2,5-3,5 l/ha
 • Primextra TZ Gold  500 SC 4-5 l/ha  pre -em, 4,5 l/ha rani post
 • Koban T 3-4 l/ha
 • Koban 600 2,0 l/ha
 • Camix 3,75 l/ha (kukuruz za zrno i silažu i kukuruz šećerac)
 • i drugi

Prije primjene bilo kojeg pripravka potrebno je detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom vodeći računa o prisutnosti korova na parceli ,razvojnoj fazi i oborinama kao i miješanju pojedinih pripravaka !!!  

Podsjećamo poljoprivrednike da će se u kontroli kod višestruke sukladnosti posebno obratiti pozornost na  zakorovljenost usjeva ambrozijom i abutilonom koji su česti korovi u kukuruzu!

Nakon provedenog tretiranja obavezno voditi evidencijski list a ambalažu spremiti na propisani način.

Mira Živković, dipl.inž.
e-mail:Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis