Obavijest proizvođačima jagoda! 07.04.2016.

Jagode se nalaze u fenofazi pune cvatnje i početka zametanja prvih plodova, a to je najosjetljivija razvojna faza za zaraze s uzročnikom sive plijesni (Botrytis cinerea).

Suzbijanje ove bolesti provodi se  na početku cvatnje, u punoj cvatnji te na kraju cvatnje kao i početkom zriobe, uz nužno pridržavanje propisane karence.

Dopuštenje za primjenu na jagodi imaju pripravci: Pyrus 400 SC, Signum, Teldor SC 500  ili Switch 62,5 WG. Pripravci Pyrus 400 SC, Signum i Teldor SC  imaju karencu 3 dana, a Switch 7 dana.

Podsjećamo da je karenca najkraće razdoblje, izraženo brojem dana, koje mora proći od primjene sredstva za zaštitu do berbe.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                 Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis