Obavijest vlasnicima ukrasnih grmova šimšira

Budući da je zima bila blaga, gusjenice su uspješno prezimjele u zapretcima  unutar grmova i živica. Pregledom  biljaka šimšira utvrđena je početna aktivnost gusjenica. Stoga preporučujemo vlasnicima tog ukrasnog bilja da pregledaju svoje živice i grmove i na vrijeme počnu suzbijati ovog štetnika

Mehanički se mogu uklanjati zapretci u kojima gusjenica prezimljava preko zime (savjetuje se njihovo sakupljanje i spaljivanje kako bi se spriječio razvoj nove generacije u proljeće i time smanjile štete).

Grmovi (posebno manji) se mogu dobro protresti i gusjenice će pasti na zemlju gdje se onda mogu mehanički uništiti. Posebno dobro treba pregledati unutrašnjost biljke gdje su gusjenice dobro zaštićene

 Kemijski se može suzbijati insekticidima (najprihvatljiviji su oni neškodljivi za pčele). Učinkovitiji su  sada, dok su gusjenice mlade, ali moraju izaći iz zapretka, kako bi insekticid mogao doprijeti do njih. Savjetuje se i prekrivanje biljaka folijom dan-dva nakon prskanja kako bi se uništio što veći broj gusjenica.

Rana (posebno u proljeće) i redovita kontrola biljaka šišmšira je najučinkovitija, te uklanjanje gusjenica čim se primjete. Time se smanjuje njihova brojnost i smanjuju se štete i sljedećih generacija tijekom godine.

U Tablici 1. navodimo one djelatne tvari koje su u našoj zemlji registrirani u ukrasnom bilju i/ili stablima (trajnicama). Pritom su najprihvatljivije one djelatne tvari koje su za pčele manje škodljive (npr. tiakloprid) i/ili imaju manji negativni utjecaj na okoliš i korisne organizme (npr. metoksifenzoid).

Kultura

Djelatna tvar

Ukrasno bilje (bez preciznog navođenja biljne vrste)

alfacipermetrin, B.t.k., deltametrin, dimetoat, imidakloprid, klofentezin, lufenuron, pimetrozin, piretrin, tiametoksam, tiakloprid*

Stabla i trajnice

abamektin, metoksifenzoid*

*Preporučujemo protiv mladih gusjenica šimširovog moljca primjenu tiakloprida (Calypso 480 SC 0,02-0,03 %) i/ili metoksifenzoida (Runner SC 0,04-0,05 %).

Za prvo prskanje može se koristiti pripravak Runner SC , a kasnije tijekom vegetacije, ako bude potrebno, mješavinu  dva insekticida iz različitih kemijskih skupina: npr. iz skupine neonikotinoida Calypso SC (0,03 %) (tiakloprid) + jedan sintetski piretroid, npr. Fastac 10 EC ili Direct 10 EC (0,02 %) (alfacipermetrin) ili Decis 2.5 EC (0,05 %) (deltametrin).

Dobre rezultate prošle godine polučio je i pripravak Biobit.

                                                                                                                  Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis