Obavijest vinogradarima! 05.04.2016.

Nakon 28. ožujka o.g. (odnosno u posljednjih 9 dana) najviše su dnevne temperature zraka na mjernom lokalitetu Trnovčak u zapadnom dijelu Županije (općina Štrigova) veće od +14,8°C (uz najvišu izmjerenu vrijednost +23,2°C)! U takvim uvjetima bilježimo već od prvih dana mjeseca travnja početak bubrenja i razvoj "vunastog pupa", poglavito na vinskim sortama Chardonnay, Rizvanac, Muškat žuti, Pinot i slično (naročito na lakšim tlima i južnim ekspozicijama). U narednim nekoliko dana još uvijek očekujemo iznadprosječno toplo razdoblje s najvišim dnevnim temperaturama +23°C, uz manje intenzivan vjetar, a oborine su moguće u petak (8. travnja o.g.)!

Zbog iznadprosječnih količina oborina tijekom svibnja protekle 2015. godine ponovno je vidljiv značajni potencijal crne pjegavosti (Phomopsis viticola) u vinogorju, naročito na osjetljivim vinskim sortama Graševina, Moslavac ili Šipon, Rajnski rizling i sl., pa vinogradare upozoravamo da su prve zaraze moguće s otvaranjem zimskih pupova loze i pojave zelenog vršnog tkiva, uz dugotrajno vlaženje i vidljivu promjenu boje u srebrno-bijelu sa sitnim crnim točkicama na uzgojnoj rozgvi.

Zbog ranijeg početka vegetacije u prosjeku 10tak dana u odnosu na prosječne sezone vinogradare upozoravamo na redovite preglede vinograda radi mogućih šteta od gusjenica izgrizanjem pupova (Boarmia, Noctuidae), a u slučaju prohladno vlažnog razdoblja nakon razvoja vunastog pupa i pojave prvih zelenih listića loze očekujemo i pojačane štete od lozinih grinja, uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis), naročito na sortama Graševina, Sauvignon, Silvanac zeleni i Moslavac ili šipon. Zadnjih se godina širi i erinoza loze (Eriophyes vitis), naročito na sortama Rajnski rizling i Moslavac (Šipon). 

Tablica 1. Neki od važnijih razloga povećanja populacije i štetnosti grinja šiškarica zadnjih desetak godina u hortikulturnoj proizvodnji:

  1. Sve manje hladne zime pogoduju znatno brojnijem prezimljenju "odraslih eriofidnih jedinki" u napadnutim pupovima.
  1. Vrlo visoke ljetne temperature i negativno UV zračenje nepovoljno utječu na brojnost njihovih prirodnih neprijatelja (Typhlodromus, Amblyseius).
  1. Razvoj sve većeg broja pokoljenja tijekom sezone: početkom 1980tih godina smatralo se da u našim uvjetima grinje šiškarice formiraju 3-4 generacije, a novija istraživanja potvrđuju da pri optimalnoj temperaturi 26,9°C mogu godišnje razvijati do 14 pokoljenja!
  1. Smanjio se broj učinkovitih pripravaka za njihovo suzbijanje. U razdoblju od 2001. do 2010. u našoj su zemlji povučeni iz primjene nekad na grinje šiškarice vrlo učinkoviti uljni organo-fosforni pripravci, brompropilat (Neoron, Pinoron), endosulfan (Thiodan i sl.) i ciheksatin (Acarstin). Nakon 2014. u prodaji više nema niti fenpiroksimata (Ortus SC), dok je fenazakvin (Demitan SC) od 2016. dopušten samo za primjenu u ukrasnom bilju!
  1. U voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji šire se na grinje šiškarice vrlo osjetljive sorte i njihovi klonovi.

Već s razvojem "vunastog pupa" i pojavom prvih listića u vinogradima gdje se ranijih godina pojavljivala pepelnica (Erysiphe necator)  potrebno je provoditi mjere zaštite sumporom (vidi Tablicu 2.).

Tablica 2. Pripravci na osnovi sumpora koji se koriste u vinogradarstvu:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena*

 

sumpor

Thiovit Jet, Kumulus, Kalinosul, Chromosul, Kossan, Sulfolac, Cosavet DF, Sumpor SC-80, Brimflo SC

 

0,3-0,5 %

*u stadiju bubrenja pupova uz pojavu prvih listića moguće je koristiti gornju dozu sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice (5 kg ili lit./ha) te uz smanjeni volumen škropiva (200-250 lit./ha) dobiti dobru učinkovitost na lozine grinje šiškarice!

Dobar postrani učinak sumpornih fungicida na grinje šiškarice očekujemo kada su naknadno dani suhi sa najvišim temperaturama zraka od +16° do +24°C (npr. narednih nekoliko dana bez jačeg vjetra)!

Nakon pojave prvih listića mjere zaštite protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) se temelje na preventivnoj primjeni organskih fungicida navedenih u Tablici 3.!

Nakon početka vegetacije najbolje je zaštitu protiv crne pjegavosti obavljati dan ili dva prije najavljenih oborina, jer s dugotrajnim vlaženjem mladih zelenih organa očekujemo optimalne uvjete za razvoj ove bolesti. Prvo tretiranje se provodi veličine 1-2 cm, a naknadno se nakon prosječno 8-12 dana isto ponavlja.

Tablica 3. Neki organski površinski pripravci za preventivnu zaštitu vinove loze od crne pjegavost:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena (%)

mankozeb

Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, *Cadillac, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG

 

0,2-0,25

metiram

Polyram DF

0,2

ditianon

Delan 700 WDG

0,05

folpet

Folpan 80 WDG

0,2

propineb

Antracol 70 WG

0,2

*pripravku Cadillac 80 WP prestala je važiti registracija, a krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.7. 2016.

Prema iskustvima iz ranijih sezona na nekim se lokalitetima pojavljuju štetne gusjenice koje izgrizaju pupove u bubrenju naročito u sorata koje ranije kreću vegetacijom (npr. Chardonnay, Muškat), a kako su u našoj zemlji još sredinom 2009. godina povučena iz primjene kemijska sredstva koja su se često koristila za njihovo suzbijanje (npr. endosulfan, diazinon), po potrebi preporučujemo biotehničke pripravke i naturalite (u Tablici 4.), koji su u vinovoj lozi registrirani za suzbijanje grožđanih moljaca (Lobesia, Eupoecillia), a nekim razvijenim europskim zemljama se preporučuju za suzbijanje gusjenica početkom vegetacije. Kod vrlo jakog napada gusjenica na pupove vinove loze moguće je koristiti i kombinirane insekticide (Chromorel-D, Nurelle D EC), koji su u našoj zemlji registrirani za suzbijanje grožđanih moljaca i štetnih cvrčaka u vinogradarstvu!

Tablica 4. Djelatne tvari koje su u Republici Hrvatskog dopuštene za primjenu u vinogradarstvu, a u razvijenim su zemljama okruženja dopuštene za suzbijanje štetnih gusjenica (Boarmia, Noctuidae) na pupovima u bubrenju (prema Bohren i sur., 2014):

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena*

indokaskarb

Avaunt SC

0,0125 %

tebufenzoid

Mimic SC

0,06 %

metoksifenzoid

Runner SC

0,04 %

spinosad

Laser KS

0,015 %

VAŽNO: Prve mjere usmjerene kemijske zaštite vinograda ne preporučujemo provoditi metodom raspršivanja, već isključivo metodom prskanja (bez zračne struje ventilatora)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis