Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka u Međimurju ! 04.04.2016.

Od protekle upute za preventivnu zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka proteklo je čak 14 dana! U razdoblju od 21.-28. ožujka o.g. zabilježili smo prohladne i vjetrovite dane, s jutarnjim temperaturama nižim od +5°C a najvišim dnevnim vrijednostima najčešće ne većim od +12°C. Naprotiv, nakon 28. ožujka o.g. bilježimo iznadprosječno toplo razdoblje pri čemu su dnevne vrijednosti temperature svakodnevno rasle od +15.5°C do +22,7°C. Pritom je bilo i vrlo vjetrovito, a u proteklih je 14 dana kiša padala smo tijekom dva dana, najčešće u količinama između 0.4 do 2 mm. Pritom je moguća primarna zaraza uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) zabilježena u subotu (26.03.), ali samo na nekim lokalitetima u istočnom dijelu Županije, kada je pri dnevnim temperaturama nešto višim od 10°C trajanje vlaženja osjetljivih zelenih biljnih dijelova trajalo veći dio dana!  Zbog neobično toplog razdoblja koje bilježimo nakon 29. ožujka o.g., jer su dnevne temperature zraka redovito u rasponu od +16,5° do +23°C, procvale su neke sorte krušaka, a otvaraju se prvi cvjetovi sorte Idared na lokalitetima u zapadnom dijelu Županije!

U takvim je uvjetima zabilježen početni razvoj pepelnice jabuka (Podosphaera) iz zaraženih pupova, naročito na osjetljivim sortama Idared i Jonagold.

Od štetnih kukaca na lokalitetima gdje su u prvoj zaštiti korištene povišene koncentracije mineralnog ulja u kombinaciji sa EC formulacijom klorpirifos-etila nije zabilježene kritična aktivnost lisnih uši osnivačica (Aphidae), gusjenica savijača pupova i listova (Hedya, Spilonota), cvjetojeda (Anthonomus), niti jabučne krvave uši (Eriosoma). Populacija kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus) na nekim je lokalitetima još dana 9. ožujka o.g. procijenjena uspjehom prezimljenja 70,67 %! Prvi razvijeni štitići mužjaka iz prezimljujućih su oblika primijećeni dana 17. ožujka o.g., a njihovo izlijetanje ispod štitića bilježimo nakon 29. ožujka o.g.! Stoga u narednim danima, odnosno prije početka cvatnje jabuka, preporučujemo usmjereno suzbijanje mužjaka kalifornijske štitaste uši. Moguće je koristiti noviji insekticid Pyxal EC (0,4 lit./ha) (samo jednom tijekom sezone, prije cvatnje jabuka!)!

U drugom dijelu tjedna očekujemo moguće manje količine oborina, pa u narednim mjerama također preporučujemo obaviti preventivnu zaštitu jabuka i krušaka protiv krastavosti primjenom jednog od površinskih organskog pripravka navedenih u preporuci od 21. ožujka o.g.! Također je po istoj preporuci potrebno redovito suzbijati pepelnicu jabuka.

Tablica 1. Insekticidi za suzbijanje štetnih organizama jabuke (kukci, grinje) u integriranoj proizvodnji prije početka cvatnje:

 

Štetni organizam

Djelatna tvar

Pripravak

Najveći broj primjena u vegetaciji

Lisne uši i krvava uš

flonikamid

Teppeki 500 WG

3x

pirimikarb

Pirimor 50 WG

3x

Savijači pupova i savijači kožice ploda

lufenuron

Match 050 EC

1-2x

metoksifenzoid

Runner 240 SC

3x

fenoksikarb

Insegar 25 WP

2x

spinosad

Laser

2x

 

Crveni voćni pauk

klofentezin

Apollo SC

1x

etoksazol

Zoom SC

1x

Moguće je u nasadima gdje u prvoj zaštiti nije korištena kombinacija mineralnog ulja sa EC formulacijom klorpirifos-etila suzbijati prema potrebi štetne organizme navedene u Tablici 1.  

Pri sumnjama na pojavu karantenske kalifornijske štitaste uši postupiti sukladno "Pravilniku o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja kalifornijske štitaste uši – Quadraspidiotus perniciosus Comst." (NN 17/09) od 27. siječnja 2009. godine. Moguće je u nasadima gdje se pojavljuju štitaste uši od 2016. sezone koristiti novi pripravak Pyxal EC (0,4 lit./ha) (samo jednom tijekom sezone, prije cvatnje jabuka!)! Pri suzbijanju štitaste uši koristiti povišenu količinu škropiva (barem 800 lit./ha).

Dodatna zaštita pčela: Moguću primjenu insekticida ograničiti na doba dana kada pčele ne lete, a prije aplikacije pokositi cvatući podrast! VAŽNO: Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. godine insekticidima na osnovi tiametoksama (Actara WG) i imidakloprida (Confidor, Boxer, Rapid, Congo, Dali i Kohinor 200 SL ) je zabranjena folijarna primjena voćaka prije i tijekom cvatnje zbog zaštite oprašivača (pčela medarica, bumbara i solitarnih pčela)! Do zabrane su dovele spoznaje o mogućim negativnim posljedicama za pčelinje zajednice od ostataka neonikotinoida (npr. tiametoksam, imidakloprid) u gutacijskoj tekućini i peludu tretiranih biljaka!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

Pripremi za ispis