Savjeti voćarima nasada lijeske 21.03.2016.

Obzirom na dosadašnje vremenske prilike, prognoze do kraja tjedna te feno fazu rasta nasade lijeske potrebno je što prije zaštiti protiv bakterioze (Xanthomonas corily), raka kore (Nectria galigena) i pepelnice (Phylactinia guttata) te ljeskove grinje (Phytopteus evellanae) ako se pregledom utvrdi njezina prisutnost.

Zaštitu protiv bakterioze i raka kore obavite pripravcima poput: Neoram WG ili Bordoška juha WP, Caffaro 20 WP

Zaštitu protiv pepelnice i ljeskove grinje  obavite pripravcima na bazi  sumpora.

Zaštitu nasada obavezno obaviti prije najavljenih oborina, predvečer i za mirna vremena.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis