Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 21.03.2016.

Preporučamo izvršiti preventivnu zaštitu nektarine i breskve protiv gljivice uzročnika paleži cvijeta i sušenja grančica (Monilia laxa), te kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans) prije najavljenih oborina fungicidima Ziram 76 WG, Chromodin S 65, Nativo, Delan 700 WG. Breskva je započela sa cvatnjom. Gljivica se iz cvijeta širi u izbojke na kojima se pojavljuju rane koje smole i suše se . Cvjetovi koji su zaraženi – suše se. Tretiranje se obavlja na početku cvatnje kada je otvoreno 10 % cvjetova. Ako je u cvatnji kišovito vrijeme, tretiranje se ponavlja još jednom kada počinju opadati latice!

Također je potrebno izvršiti zaštitu marelice koja je u punoj cvatnji protiv gljivice uzročnika sušenja cvjetova i  grančica.

Dozvoljeni fungicidi su: Signum ( koštičave voćke), Luna experience (breskva, trešnja, višnja), Chorus 50 WG (breskva, nektarina,marelica, šljiva, ), Switch 62,5 WG (breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja), Difcor ( šljiva , marelica, breskva), Teldor SC 500 ( breskva,marelica,šljiva, trešnja), Nativo ( šljiva, breskva i nektarina, trešnja, marelica), Indar 5 EW( breskva, marelica, šljiva),Difcor ( šljiva). 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Poštivati Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

                                       Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis