Obavijest proizvođačima luka i češnjaka! 15.03.2016.

Većina tržnih proizvođača koji hibride (i/ili sorte) crvenog luka uzgajaju izravno iz sjemena ili sadnjom lučica zbog ovogodišnjih većih količina oborina tijekom veljače i prve polovice ovog mjeseca planira sjetvu sjemena ili sadnju lučica tek početkom zadnje dekade ožujka.

Tablica 1. Količina oborina i prosječne temperature zraka u prvoj polovici mjeseca ožujka o.g. (mjerni uređaji "iMetos"):

Lokalitet

Oborine (mm)

Prosječna temperatura (°C)

Trnovčak

46,4

5,4

Novakovec

32,6

5,5

Belica

51,8

5,7

Orehovica

54,4

5,6

Donji Pustakovec

32,4

5,7

*višegodišnja prosječna količina oborina za mjesec ožujak na lokalitetu čakovec iznosi 54,8 mm, a prosječna je mjesečna temperatura zraka pritom 5,6°C!

Do današnjeg je jutra tijekom mjeseca ožujka na nekim lokalitetima u središnjem dijelu Županije zabilježena čak ukupna mjesečna količina oborina od očekivanog višegodišnjeg prosjeka (npr. na lokalitetima Belica i Orehovica, vidi Tablicu 1.)! U drugoj polovici mjeseca ožujka ne očekujemo tako velike količine padalina, ali je jutros zabilježen mraz (u čakovcu -1°C), a prohladna jutra očekujemo još naredna dva dana. Nešto toplije razdoblje od višegodišnjih prosjeka očekujemo tek u zadnjoj dekadi ovog mjeseca.

Osim uzročnika biljnih bolesti (npr. plamenjača luka, različite vrste plijesni luka) (Peronospora, Botrytis), uspješan uzgoj usjeva crvenog luka ugrožavaju još štetni organizmi životinjskog podrijetla (npr. lukova muha, miner poriluka, trips) (Delia, Napomyza, Thrips), te neželjene biljke ili korovi (Echinochloa, Ambrosia, Chenopodium i dr.).

Pri uzgoju luka iz lučice u pravilu nakon sadnje a prije nicanja koristimo zemljišne (rezidualne) herbicide, protiv travnih jednogodišnjih korova, npr. pendimetalin (Stomp EC, Stopm Aqua, Dost, Pendigan 330 EC), dok protiv jednogodišnjih širokolisnatih korova najčešće dodajemo oksifluorfen (Goal, Galigan EC).

Kod uzgoja luka iz sjemena primjena herbicida je značajno ograničena (neposredno pred nicanje je moguće primijeniti značajno manju količinu pendimetalina), te zahtjeva višekratnu primjenu značajno smanjenih količina ili doza dovoljno selektivnih herbicida nakon pojave i razvoja prvog i drugog zelenog lista, npr. oksifluorfen, bromoksinil (Xinca SC) i piridat (Lentagran WP).

Manji broj tržnih proizvođača uzgaja zimski luk iz lučice i/ili sjemena, pa ako su u istom dominantni bienalni korovi, npr. mišjakinja (Stellaria) moguće je planirati primjenu fluroksipira (Tomigan).

Puno veći problem u zimskom luku trenutno predstavlja moguća pojava i razvoj uzročnika biljnih bolesti (Peronospora, Botrytis), zbog iznadprosječnih količina oborina i optimalnih temperatura za njihov primaran razvoj tijekom protekle veljače o.g.! Stoga proizvođačima zimskog luka na otvorenim poljima preporučujemo redovito praćenje zdravstvenog stanja luka i prema potrebi suzbijati uzročnike bolesti nekim od dopuštenih pripravaka navedenih u Tablici 1.

Tablica 2. Neka organska i/ili kombinirana sredstva za suzbijanje bolesti luka u našoj zemlji:

Fungicidi

Acrobat MZ WG

 

plamenjača

2,5 kg/ha (3x)

(najmanji razmak tretiranja 7-14 dana)

K=14 dana

Ortiva SC

plamenjača

1 lit./ha (4x)

K=14 dana

Score 250 EC

pjegavost i hrđa

0,5 lit./ha (4x)

K=14 dana

Switch WG

siva plijesan

1 kg/ha (2x)

K=14 dana

Shirlan SC

plamenjača

0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)

K=7 dana

Ridomil Gold MZ Pepite

plamenjača

2,5-3,0 kg/ha (3x)

K=21 dan

Fantic-M WG

plamenjača

2-2,5 kg/ha

K=28 dana

Dithane DG Neotec

luk kozjak – plamenjača

 

 

Polyram DF

luk vlasac-hrđa

1,2 kg/ha

K=14 dana

Nativo 75 WG

hrđa

 

 

Signum DF

siva plijesan

1,5 kg/ha

K=21 dan

Ortiva Top

Alternaria,Puccinia

1,0 lit./ha (1x)

 

Infinito SC

plamenjača

1,6 lit./ha

K= 7 dana

Luna Experience

hrđa, pjegavost

0,6 lit./ha

 

Galben C

plamenjača

5 kg/ha (2x)

 

Pri uzgoju zimskog luka u zaštićenim prostorima (plastenicima) namijenjenom za prodaju kao mladi luk ne preporučujemo koristiti kemijska sredstva za zaštitu bilja!

Zadnjih sezona raste interes proizvođača za uzgojem bijelog luka (češnjaka). Tijekom vegetacije njega češnjaka se svodi na prihranu, navodnjavanje, borbu protiv korova, te suzbijanje bolesti i štetnika. Kod nas su najrašireniji domaći ozimi eko-tipovi koji se sade ujesen, prezimljuju, pa u sljedećoj godini razvijaju vegetativnu masu i lukovicu. Biljke češnjaka su u pravilu vrlo otporne na niske temperature, pa mogu dobro prezimiti u kontinentalnom području, odnosno za normalan rast i "glavičenje" češnjaka češnjevi za reprodukciju moraju biti izloženi niskim temperaturama!

Primjena herbicida veliko je olakšanje u borbi protiv korova, jer su mehaničke mjere okopavanjem na većim površinama teško provedive i zahtijevaju mnogo rada! Herbicidi se u usjevima češnjaka uglavnom koriste po istom principu kao pri uzgoju luka iz lučice (nakon sadnje a prije nicanja!).

Pri uzgoju ozimog (zimskog) češnjaka u narednom razdoblju valja planirati zaštitu od uzročnika bolesti i štetnika, a pri izboru sredstva za zaštitu birati dopuštene pripravke u našoj zemlji navedene u Tablici 1. Naknadna primjena herbicida u izniklim usjevima češnjaka podliježe strožim ograničenjima nego u usjevima crvenog luka.

Tablica 1. Neka sredstva za zaštitu bilja koja su u našoj zemlji dopuštena za primjenu u češnjaku:

Pripravak

Neželjeni organizmi

Primjena

Karenca*

Herbicidi

Pendigan, Stomp EC

travni i neki širokolisnati korovi

4 lit./ha

OVP

Afalon disperzija SC

širokolisnati korovi

1,35 lit./ha

56 dana

Insekticidi

Force 1.5 G

zemljišni štetnici

7-10 kg/ha

OVP

NeemAzal-T/S**

tripsi, lisni mineri, ličinke leptira

2-3 lit./ha

Laser KS

tripsi, lukov moljac, sovice

0,12-0,2 lit./ha

3 dana

Fungicidi

Dithane DG Neotec

plamenjača

2,1 kg/ha

28 dana

Difkor EC

hrđa i koncentrična pjegavost

0,5-0,8 lit./ha

30 dana

Acrobat MZ WG

plamenjača

2,5 kg/ha

14 dana

Ortiva SC

plamenjača, hrđa

0,8-1 lit./ha

7 dana

Ridomil Gold MZ WG

plamenjača

2,5-3 kg/ha

21 dan

Neoram WG

plamenjača

0,25-0,35 %

21 dan

*karenca OVP = ograničeno vremenom primjene; **biljni insekticid dobiven iz koštica tropskog neem drva (ne ubraja se u opasne tvari, dopušten u ekološkoj proizvodnji)!

U proteklih smo 15tak dana bilježili vrijednosti temperature zraka u rasponu od -0,2° do +13,1°C te čak 9 vjetrovitih dana s brzinom vjetra većom od 20 km/h. Zbog jučerašnjeg sjevernog vjetra i vedre noć danas je na većini lokaliteta zabilježen mraz. Nešto toplije razdoblje očekujemo u danima nakon 17. ožujka o.g., Stoga proizvođačima češnjaka preporučujemo u usjevu vješati žute ljepljive ploče ili postavljati žute posude radi ulova češnjakove muhe (Helomyza lurida). Češnjakova je muha prilagođena nešto nižim temperaturama zraka od lukove muhe (Delia antiqua), te se javlja nešto ranije. U našoj zemlji nema registriranih insekticida za suzbijanje češnjakove muhe, ali se mogu koristiti pripravci registrirani za suzbijanje tripsa (Thrips) a koji istovremeno umanjuju napad povrtnih muha, npr. spinosad (Laser) ili dimetoat (Rogor 40 EC). Uz pridržavanje plodoreda, pokrivanje gredica češnjaka na manjim površinama paučinastom folijom smanjuje napad češnjakove muhe.

Usjeve zimskog luka na otvorenim gredicama koji se namjeravaju koristiti kao mladi luk također preporučujemo mehanički zaštititi paučinastom folijom od mogućeg napada prve ili prezimljujuće populacije lukove muhe u narednom razdoblju.

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju crvenog i bijelog luka obavezno proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se obavezno pridržavati ograničenja (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis