OBAVIJEST VLASNICIMA KOŠTIČAVOG VOĆA I VLASNICIMA NASADA AMERIČKIH BOROVNICA, KUPINA I MALINA 16.03.2016.

Posljednja uputa Prognozne službe za zaštitu bilja kojom smo upozoravali na potrebu provođenja tzv. "plavog prskanja", odnosno primjenu bakarnih fungicida tijekom bubrenje pupova u koštičavim voćnim vrstama, upućena je 23. veljače o.g., te naknadno još 2. ožujka o.g. radi primjene organskih fungicida za suzbijanje biljnih bolesti roda Taphrina i Monilinia! Uvjeti za početni razvoj ovih uzročnika bolesti na koštičavom voću tijekom 2016. sezone su vrlo povoljni (vidi Tablice 1. i 2.)!

Tablica 1. Neki meteorološki uvjeti zabilježeni tijekom veljače 2016. u Međimurju bitni za početni razvoj pojedinih uzročnika bolesti na koštičavim voćnim vrstama (npr. Taphrina, Monilinia) (mjerni uređaji "iMetos"):

 

Mjerni lokalitet

Ukupno oborina veljača 2016.*

Ukupno trajanje vlaženja biljnih organa (veljača 2016.)

Prosječna temperatura zraka veljača 2016.**

Trnovčak

133,0 mm

12.035 min

6,4°C

Novakovec

104,0 mm

17.060 min

5,8°C

Belica

135,0 mm

12.540 min

6,4°C

Orehovica

116,4 mm

11.880 min

6,4°C

Donji Pustakovec

92,2 mm

14.510 min

6,2°C

*prosječna višegodišnja količina oborina za mjesec veljaču iznosi 43,3 mm!

**prosječna višegodišnja temperatura zraka za mjesec veljaču iznosi 0,7°C!

Tablica 2. Neki meteorološki uvjeti zabilježeni tijekom prvih 15 dana mjeseca ožujka 2016. u Međimurju bitni za početni razvoj pojedinih uzročnika bolesti na koštičavim voćnim vrstama (npr. Taphrina, Monilinia) (mjerni uređaji "iMetos"):

 

Mjerni lokalitet

Ukupno oborina 1.-15. ožujak 2016.*

Ukupno trajanje vlaženja biljnih organa (1.-15. ožujak 2016.)

Prosječna temperatura zraka 1.-15. ožujak 2016.**

Trnovčak

51,4 mm

5.105 min

5,2°C

Novakovec

37,2 mm

6.280 min

5,4°C

Belica

55,0 mm

4.525 min

5,6°C

Orehovica

56,6 mm

4.315 min

5,5°C

Donji Pustakovec

32,8 mm

6.185 min

5,6°C

*prosječna višegodišnja količina oborina za mjesec ožujak iznosi 54,8 mm!

**prosječna višegodišnja temperatura zraka za mjesec ožujak iznosi 5,6°C!

Otvaranje prvih cvjetova marelica i nekih sorata bresaka i nektarina započelo je u zapadnom dijelu Međimurja i okolici Čakovca još 11. ožujka o.g.!

U proteklih 40tak dana dominira kišovito razdoblje sa temperaturama zraka značajno iznad prosjeka tijekom veljače i očekivanim vrijednostima tijekom mjeseca ožujka! Vjerojatnost za nove jače oborine najavljena su tek krajem mjeseca ožujka o.g., odnosno tijekom Uskršnjih blagdana! Uz moguće štete od smrzavanja, palež cvijeta i izdanaka je kod marelica mnogo opasnija nego kod drugih koštičavih vrsta. Ako se bolest javlja više godina uzastopno, postupno može zahvatiti veliki dio krošnje, pa se osuše cijela stabla. Infekcija cvjetova marelica može uz dovoljno vlage nastupiti i prije njihova otvaranja.

U narednom razdoblju pratiti najave meteorologa o mogućim narednim oborinama, a od organskih pripravaka dopuštenim na breskvama i nektarinama protiv uzročnika kovrčavosti lišća (Taphrina) i paleži cvjetova (Monilinia) preporučujemo Nativo WG (0,02 %). Utrošiti veću količinu škropiva.

Moguće suzbijanje uzročnika paleži rodnih grančica u marelicama (Monilinia) ponoviti tijekom ili krajem cvatnje prema uputi od 2. ožujka o.g.! Moguću primjenu fungicida tijekom cvatnje bresaka, nektarina i marelica koristiti samo u doba dana kada nema oprašivača!

Obavijest vlasnicima nasada američkih borovnica!

U proteklih desetak godina određeni broj proizvođača započeo je uzgojem američkih borovnica. Iste su izrazito kiselo-ljubive (acidofilne) biljke sa skromnim zahtjevima prema mineralnim hranjivima, a najbolje uspijevaju na humusnim, prozračnim i izrazito kiselim tlima uz pH vrijednost 3,5 do 5,2 (optimalno 4,3 do 4,8). Vrlo osjetljivo razdoblje rasta i razvoja američkih borovnica traje od otvaranja pupova početkom travnja do stadija zelenih razvijenih plodova krajem mjeseca svibnja. U ta dva mjeseca voda, hranjiva i temperatura imaju najveći izravan utjecaj na količinu i kakvoću godišnjeg uroda. Sve donedavno se smatralo da je uzgoj američkih borovnica moguć bez posebnih mjera zaštite od štetnih organizama. Tome su najviše pridonijela iskustva europskih proizvođača koji ih uzgajaju u područjima s relativno malo ukupnih godišnjih oborina, ali kad se intenzivni uzgoj američke borovnice proširio u područjima gdje tijekom vegetacije pada veća količina oborina različiti uzročnici bolesti postaju ograničavajući čimbenik uspješne proizvodnje. U kišnim sezonama najveće izravne štete na urodu američkih borovnica bilježimo od paleži cvijeta i truleži boba (monilije) (Monilinia vaccinii-coymbosi), koja prezimi na mumificiranim plodovima i tijekom proljeća zarazi mlade izdanke.

Za razliku od kupina i malina američke borovnice nisu osjetljive na grinje, a od štetnih organizama životinjskog podrijetla najveće smo štete u našoj zemlji zabilježili od voluharica i ptica! U Međimurju smo zadnjih godina zabilježili ranoproljetnu pojavu zelenih gusjenica grbica (mali mrazovac) (Operophtera), koje prije cvatnje zapredaju i uništavaju generativne organe. Dopuštenje za primjenu u američkim borovnicama imaju pripravci Switch WG i Calypso SC, odnosno u borovnicama su dozvoljeni Zato 50 WG i Laser KS. Insekticidima Laser KS (0,015-0,02 %) i Calypso SC (0,02 %) se mogu uspješno suzbiti ranoproljetne gusjenice, a fungicidima Zato 50 WG (0,01 %) i Switch WG (0,08 %) se uspješno mogu suzbijati bolesti izdanaka i specifična monilija američkih borovnica.

Obavijest vlasnicima nasada kupina i malina!

Veća količina oborina u vrijeme intenzivnog porasta izdanaka kupina tijekom proteklih je sezona pogodovala jačem potencijalu bolesti u samoniklim i plantažnim nasadima kupina i malina na području cijele sjeverozapadne regije. Pred početak intenzivnog rasta mladih izdanaka potrebno obaviti obavezne mjere biljne higijene da patoloških poremećaja u ovoj proizvodnoj godini bude što manje. U zimskoj rezidbi kupina dominantne sorte bez bodlji thornefree odstranjuju se dvogodišnji i svi prekobrojni prošlogodišnji izdanci. Poželjno je i preporučljivo po grmu ostavljati 2-3 izdanka dobre kondicije i zdravstvene ispravnosti. Dominantna gljivična oboljenja u plantažnim nasadima kupina u Međimurju su patološko sušenje izdanaka kupina (Didymdella, Septocyta), žuta hrđa (Kuehneola) i siva plijesan plodova kupina (Botrytis). Potencijalno su najopasniji uzročnici prijevremenog sušenja i propadanja rodnih izdanaka kupina. Bolest se krajem zime prepoznaje po tipičnim znakovima koji podsjećaju na crnu pjegavost vinove loze. Takve izdanke obavezno odstraniti iz nasada, a prije početka vegetacije obavezno ih spaliti. Ostale bolesti se održavaju na nasadima kupina u latentnom ili skrivenom stadiju. Krajem zime se na izdancima mogu primijetiti zadebljala mjesta kao posljedica napada kupinove mušice. Također ih preporučujemo odstraniti. U narednom razdoblju (odnosno do kraja mjeseca ožujka), a nakon obavljene zimske rezidbe preporučujemo za mirnih dana obaviti prvu preventivnu zaštitu nasada kupina (npr. bakarni oksid). Utrošiti barem 800 litara škropiva/ha.

Tablica 3. Sredstva za zaštitu bilja dopuštena za primjenu u kupini i malini, a temeljem kojih valja planirati mjere usmjereno suzbijanje štetnih organizama:

Biljna vrsta

Djelatna tvar

Pripravak

Ograničenja

Fungicidi

bobičasto voće

bakarni-oksid

Nordox 75 WG

K=21

malina

difenkonazol

Score 250 EC

3x, K=OVP*

kupina, malina

ciprodinil & fludioksonil

Switch WG

2x, K=10

kupina, malina

metalaksil-M & mankozeb

Ridomil Gold MZ Pepite

2x, K=OVP*

kupina, malina

fluazinam

Shirlan, Shakal

K=OVP*

kupina, malina

tebukonazol

Folicur 250 EW

K=10 dana

malina

pirimetanil

Pyrus 400 SC

K=3 dana

Insekticidi

kupina, malina

pirimikarb

Pirimor 50 WG

1x, K=21

Kupina, malina

tiakloprid

Calypso 480 SC

3x. K=3

kupina

abamektin

Vertimec, Kraft

K=7

malina

spinosad

Laser KS

3x, K=3

Herbicidi

kupina, malina

pendimetalin

Pendigan 330 EC

u vrijeme mirovanja

*K=OVP (karenca je ograničena vremenom primjene. Naime, ovi pripravci se smiju koristiti samo do kraja ožujka – npr. fluazinam i/ili do početka cvatnje kupina i malina i ponovno nakon završetka berbe plodova – M-metalaksil!)

Od početka vegetacije do početka cvatnje potrebno je obaviti nekoliko preventivnih prskanja nasada protiv dominantnih gljivičnih bolesti, a novije smjernice za integriranu proizvodnju malina u našoj zemlji pritom dopušta primjenu bakrenog oksida (npr. Nordox 75 WG). U našoj zemlji za suzbijanje bolesti izdanaka i lišća kupina (malina) ima samo tebukonazol (Folicur 250 EW) i mankozeb u pripravku Ridomil Gold MZ Pepite (u kombinaciji s metalaksilom-M je registriran za suzbijanje plamenjače kupina i malina). Tijekom cvatnje i nakon cvatnje u vrijeme razvoja ili početka dozrijevanja plodova kupina i malina u našoj je zemlji dopuštena primjena samo ciprodinila & fludioksonila (Switch WG) (uz karencu 10 dana), pirimetanil (u malini) (Pyrus SC)(uz karencu 3 dana) i/ili fenheksamida (Teldor 500 SC) (uz karencu 7 dana). Ukupni broj i razmak tretiranja određuje ukupna količina i raspored oborina od početka vegetacije do početka dozrijevanja plodova kupine (u nasadima s jačim potencijalom bolesti zaštitu bi trebalo ponoviti nakon svakih 40-60 mm oborina!).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis