Obavijest za voćare 11.03.2016.

Preporučujemo voćarima koji posjeduju nasade jabuka i krušaka da nakon rezidbe obave preventivnu zaštitu od bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i bakterijske paleži (Erwinia amylovora).

Nasadi se nalaze u raličitim fenofazama od bubrenja pupova (Faza B) od faze mišjih ušiju (Faza C-C3.)

Kruške se uglavnom nalaze u fazi otvaranja pupova (C-C3.)

Za preventivnu zaštitu koristiti jedan od pripravaka na osnovu bakra: Nordox 75 WG, Kupropin WP, Neoram WG,  Bordoška juha Caffaro 20 WP, Cuprablau Z.

Nasad pregledati na prezimljujuće stadija štetnika: lisnih uši (Apidae), jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), štitastih uši, kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) i ako je potrebno  dodati pripravak na osnovu mineralnog ulja (Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje)

Prskanje obaviti za mirna vremena i utrošiti što više škropiva nasad okupati.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača.

Ambalažu pravilno zbrinuti i evidentirati prskanje.

Mara Maglić, dipl. ing. agr.
e-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis