Obavijest za koštićavo voće 11.03.2016.

Preporučujemo voćarima da u nasadima šljiva, višanja i trešanja koji su u fazi bubrenja pupova, izvrše tretiranje protiv uzročnika bolesti rogača šljive (Taphrina pruni), kozičavosti lista (Brumeriella jaapii), šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla) sušenja cvijeta i grančica (Monilia laxa).

Za tretiranje preporučujemo koristiti jedan od pripravaka na osnovi bakra: Modra galica K, Bordoška juha caffaro 20WP, Cuprablau Z, Nordox 75 WG, Neoram WG, Champion, Champion, Champion Flow SC, ili gotovu kombinaciju bakrenog pripravka i mineralnog ulja: Modro ulje ili Crveno ulje.

Prije tretiranja obavezno izrezati suhe grančice i mumificirane plodove i iznijeti iz voćnjaka.

Prskanje obaviti po mirnom vremenu uz utrošak što više škropiva.

U nasadima marelica koje su u fazi pred cvatnju i cvatnji preporučujemo zaštitu od  uzročnika bolesti sušenja cvjetova i grančica (Monilia laxa) koristiti jedan od pripravaka: Chorus 50 WG, Signum, Difcor, Nativo, Switch 62,5 WG i dr,

U nasadima breskve preventivno prskati protiv uzročnika bolesti kovrčavosti lista (Taphrina deformans) koristeći se jednim od organskih fungicida: Delan 700 WDG, Chromodin S-65,  Nativo 75 WG, Difcor ili Ziram 76 WG.

Pripravke koristiti po preporuci proizvođača.

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić, dipl. ing. agr.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis