Obavijest vlasnicima nasada jabuka i krušaka! 09.03.2016.

Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka ove godine dostigao je na južnim položajima u zapadnom dijelu Međimurja 300°C, pa započinje otvaranje vršnih zimskih pupova dominantnih sorata u plantažnim nasadima jabuka (npr. sorta idared). Pri navedenoj sumi temperatura u narednom razdoblju očekujemo početak dozrijevanja prvih zimskih plodišta uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) na otpalom i zaraženom prošlogodišnjem lišću. U naredna 2 dana očekujemo stabilno i suho vremensko razdoblje, s najvišim dnevnim temperaturama zraka 10° do 14°C, uz malu vjerojatnost pojave jutarnjeg mraza! Već 11. ožujka o.g. očekujemo jačanje vjetra sjevernog smjera i nove oborine! Kako je karantenski bakterijski palež (Erwinia amilovora) od 2006. sezone proširen na većini lokaliteta središnjeg i istočnog dijela Međimurja (isti nije uočen jedino na nekim područjima u zapadnom dijelu županije, npr. Štrigova, Gornji Mihaljevec, Sv.Juraj na Bregu), preporučujemo nakon zimske rezidbe do razvojnog stadija početka pojave "mišjih uši" (ff C3) planirati obavezno tretiranje nekim od bakarnih pripravaka (vidi Tablicu 1.), a isto vrijedi za sve nasade krušaka zbog prezimljenja uzročnika krastavosti (Venturia pyrina) na rodnom volumenu krošnje.

Tablica 1. Bakarni pripravci dopušteni za primjenu u voćarstvu.

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena*

bakarni sulfat

Modra galica K

0,5-1,5 %

bakarni oksid

Nordox 75 WG

0,1-0,2 %

bakarni oksiklorid

Kupropin WP, Neoram WG, Cupro Caffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP

0,3-1,5 %

bakarni hidroksid

Champion WP i WG, Blauvit, Cuproline, Champion tekući, Kocide DF

0,3-1 %

bakar-hidroksid-kalcij sulfat kompleks

Bordoška juha 20 WP Manica, Bordoška juha Caffaro 20 WP

0,5-1,5 %

bakar-hidroksid-Ca-klorid kompleks

Cuprablau-Z WP

0,5 %

kombinacija bakra i mineralnog ulja

Crveno Ulje, Modro Ulje

1-3 %

*pri izračunu količine potrebnog sredstva za zaštitu bilja pročitati uputu za odabrani pripravak i prilagoditi starosti, razmacima sadnje, uzgojnom obliku i razvojnom stadiju voćne vrste i sorte! Na dozu ili količinu mineralnih ulja utječe i razvojni stadij voćaka.

Nasade također pregledati na prezimljujuće populacije štitastih (Quadraspidiotus, Diaspidiotus, Epidiaspis) i lisnih uši (Apidae), zimska jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus), te po potrebi dodati pripravak na osnovi mineralnog ulja (npr. Bijelo Ulje EC ili Mineralno svjetlo ulje EC) u propisanoj (pojačanoj) količini ili u manjim nasadima uz okućnice (vikendice) koristiti gotovu tvorničku mješavinu bakra i mineralnog ulja (vidi Tablicu 2.).

Tablica 2. Sredstva za kasno zimsko i(ili) rano proljetno suzbijanje štitastih uši i crvenog voćnog pauka na jabučastom voću:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena*

mineralno ulje

Bijelo Ulje, Mineralno svjetlo ulje EC

3-4 %

kombinacija bakra i mineralnog ulja

Crveno Ulje, Modro Ulje

1-3 %

Povišene količine mineralnih ulja svakako preporučujemo planirati u nasadima u kojima se lokalno pojavljuje karantenska kalifornijska štitasta uš, a sukladno "Pravilniku o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja kalifornijske štitaste ušiQuadraspidiotus perniciosus Comst." (NN 17/09) od 27. siječnja 2009. godine. Moguće je u nasadima s jačom zarazom štitastih uši mineralnom ulju dodati insekticidnu djelatnu tvar klorpirifos-etil (dopuštenje za primjenu u jabučastim voćnim vrstama u našoj zemlji ima pripravak Nufos EC u količini 1-1,5 lit./ha) (ne smije se primjenjivati u bobičastom i jagodičastom voću).

U prvim mjerama zaštite jabučastog voća utrošiti veću količinu škropiva, poglavito ako se koriste povišene doze mineralnih ulja. Povišene koncentracije mineralnog ulja ne koristiti neposredno pred najavu jačeg mraza.

U plantažnim nasadima krušaka, ali također u manjim mješovitim nasadima uz okućnice ili vikendice u prvim mjerama zaštite valja planirati i usmjereno suzbijanje obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Tijekom ožujka – odnosno početkom pupanja pratimo brojnost prezimljujućih odraslih oblika kruškine buhe. Ako tada metodom udaraca gumenom palicom pri 100 udaraca ulovimo 100-150 odraslih buha, smatra se da je njihovo kemijsko suzbijanje opravdano. U tom razdoblju prirodni neprijatelji još nisu aktivni, pa se ponekad u integriranoj proizvodnji preporučuje koristiti kombinaciju mineralnog ulja sa klorpirifos-etilom (npr. Nufos EC) ili iznimno sintetskim piretroidima, od kojih u našoj zemlji u kruškama dopuštenje imaju deltametrin (Decis 2.5 EC), lambda-cihalotrin (Karate zeon MC) i esfenvalerat (Sumialfa FL) (primjena sintetskih piretroida u integriranoj proizvodnji nije dopuštena!). Ako je brojnost odraslih buha mala, tada je neposredno pred otvaranje pupova krušaka dovoljno primijeniti samo povišenu koncentraciju mineralnog ulja.

Lokalno se na kruškama pojavljuje i kruškina grinja (Eriophyes piri), koja se također suzbija u vrijeme bubrenja pupova kombinacijom mineralnog ulja i klorpirifos-etila.

U stadiju "mišjih uši" jabuke bit će potrebno preventivno postavljanje mamaca za smanjenje populacije potkornjaka (npr. voćni sipac – Xyleborus) u obliku crvenih ljepljivih ploča i otopine etilnog alkohola, naročito u nasadima jabuke koji su bili u proteklim sezonama oštećeni tučom, suviškom ili nedostatkom vode.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis